Nguyễn Hữu Ái

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
 1. An Tâm Bên Chúa
 2. Ánh Sáng Cho Đời
 3. Bài Cầu Nguyện
 4. Bên Chúa
 5. Bên Kia Hoàng Hôn
 6. Buổi Mai Với Jêsus
 7. Chiên Lạc Trở Về
 8. Chọn Đứng Bên Ngài
 9. Chung Niềm Tin
 10. Chúa Đoái Thương
 11. Cùng Họp Nhau
 12. Dâng Hiến
 13. Dâng Lên Cha
 14. Dâng Lời Cảm Tạ
 15. Đi Với Jêsus
 16. Đời Tự Do
 17. Đưa Người Đến Chúa
 18. Giê-xu, Đấng Chăn Chiên
 19. Hát Ha-lê-lu-gia
 20. Hướng Lên Chúa
 21. Kinh Nguyện
 22. Làm Con Vua Thánh
 23. Loan Tin Mừng
 24. Loan Tin Trần Gian
 25. Lời Ca Kính Dâng
 26. Lời Chúa.
 27. Lời Giê-xu
 28. Lời Nguyện Kính Yêu
 29. Mong Làm Nguồn Phước
 30. Mỗi Quãng Đường
 31. Nào Đi Lên
 32. Ngài Là Ai?
 33. Ngàn Đời Xa Xưa
 34. Ngày Phục Sinh
 35. Nguồn An Bình
 36. Nguyền Theo Bước Chân Người
 37. Nguyện Cầu
 38. Nhìn Lên Chúa
 39. Nhìn Vua Vinh Hiển
 40. Như Ý Cha
 41. Sống Vui Thỏa
 42. Suy Tư Bốn Mùa
 43. Thành Kính Ca Ngợi
 44. Tiến Bước Với Chúa
 45. Tiếng Gọi
 46. Trên Đồi Cao
 47. Vì Jêsus Sống
 48. Vinh Quang Rạng Ngời
 49. Vinh Quang Trời
 50. Xin Giê-xu Nghe
 51. Xin Mở Mắt Chúng Con
 52. Xuân Về
 53. Ý Nghĩa Tình Yêu


Nguyên Tác
 • Beyond the Sunset
 • In the Garden
 • Just a Wayward Lamb
 • Who Is on the Lord's Side
 • Jesus Heals the Broken Hearted
 • Master of All
 • Sing To the Father
 • Thanks to God for My Redeemer
 • Walking With Jesus
 • Glory, Hallelujah!
 • Shepherd of Love
 • Sing Halelujah
 • Unto Thee, O Lord
 • I Belong to the King
 • Pass It On
 • Thy Word
 • Holy! Holy!
 • Make Me a Blessing
 • Surely Goodness and Mercy
 • The Fight Is On
 • Ngài Là Ai?
 • Fill My Eyes
 • Turn Your Eyes Upon Jesus
 • In His Time
 • Sweeter Than the Day Before
 • Come and Sing Praises
 • I Just Keep Trusting My Lord
 • On a Rugged Hill
 • Because He Lives
 • Majesty
 • Heavens Came Down
 • Open Our Eyes
 • Love Was When
Lời
 • Virgil P. Brook
 • Charles Austin Miles
 • Juan Ramon
 • Frances R. Havergal
 • Nguyễn Hữu Ái
 • Jane Austin Boumgarden
 • Guy Gray
 • August Ludvig Storm
 • Robert Savage
 • Leland Green
 • John W. Peterson
 • Linda Stassen
 • Charles Monroe
 • Ida R. Smith
 • Ralph Carmichael
 • Amy Grant, Michael W. Smith
 • Khải Huyền 4:8
 • George S. Schuler
 • Alfred B. Smith & John W. Peterson
 • Mrs. C. H. Morris
 • Nguyễn Hữu Ái
 • William Gaither
 • Kent Chant
 • Helen Howarth Lemmel
 • Diane Ball
 • Robert C. Loveless
 • John W. Peterson
 • Greg Massanari, Morris Chapman
 • John W. Peterson
 • J. Keith Whitford
 • Gloria Gaither
 • Jack Hayford
 • John W. Peterson
 • Robert Cull
 • John E. Walvoord
Nhạc
 • Blanche Keer Brock
 • Charles Austin Miles
 • Juan Ramon
 • Giai điệu Đức Quốc
 • Guy Gray
 • John A. Huffman
 • Robert Savage
 • Leland Green
 • John W. Peterson
 • Linda Stassen
 • Charles Monroe
 • Maurice A. Clifton
 • Ralph Carmichael
 • Amy Grant, Michael W. Smith
 • Jimmy Owens
 • George S. Schuler
 • Alfred B. Smith & John W. Peterson
 • Mrs. C. H. Morris
 • Nguyễn Hữu Ái
 • Kent Chant
 • Helen Howarth Lemmel
 • Diane Ball
 • Wendell P. Loveless
 • John W. Peterson
 • Greg Massanari, Morris Chapman
 • John W. Peterson
 • J. Keith Whitford
 • William J. Gaither
 • Jack Hayford
 • John W. Peterson
 • Robert Cull
 • Don Wyrtzen

Tài Liệu Tham Khảo