Giê-xu, Đấng Chăn Chiên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Shepherd of Love
  • Lời: John W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson
  • Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Shepherd of Love

Shepherd of love
You knew I had lost my way.
Shepherd of love,
You cared when I’d gone astray.
You sought and found me,
Placed around me
Strong arms that carry me home.
No foe can harm me,
Or alarm me,
Never again will I roam.
Shepherd of love,
Savior and Lord and guide
Shepherd of love,
Forever I’ll stay by Your side.
You sought and found me,
Placed around me
Strong arms that carry me home.
No foe can harm me,
Or alarm me,
Never again will I roam.
Shepherd of love,
Savior and Lord and Guide
Shepherd of love,
Forever I’ll stay by Your side.
Forever I’ll stay by Your side

Giê-xu, Đấng Chăn Chiên

1. Giê-xu yêu quí, biết bao năm con lìa xa Chúa
Giê-xu yêu quí vẫn thương yêu mong tiếp đón con về
Dù giữa bóng tối cánh tay yêu thương đã tìm đường và dẫn con về
Đời dẫu sóng gió với bao nguy nan, sẽ nguyện một lòng quyết không lìa xa
Giê-xu yêu quí, Đấng chăn chiên muôn đời thương mến
Giê-xu yêu quí, ước mong sao con ở mãi bên Ngài.
2. Trong đêm tăm tối, bước chân con không tìm ra lối
Trong đêm tăm tối, Chúa yêu con nên đã dẫn con về
Đời con lang thang giữa đêm mênh mông, mỗi một ngày càng lún sâu trong bùn
Ngài thấy rõ hết bước chân con đi, Chúa tìm về để biến thay đời con
Bao nhiêu đau đớn, giữa cuộc đời ưu sầu than khóc
Giê-xu yêu quí, có giọt lệ nào mắt Chúa xem thường.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo