Tiếng Gọi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Savior Is Waiting
  • Lời: Ralph Carmichael
  • Nhạc: Ralph Carmichael
  • Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Lời Anh

The Savior Is Waiting
1. The Savior is waiting to enter your heart
Why don't you let Him come in
There's nothing in this world to keep you apart
What is your answer to Him
Refrain
Time after time, He has waited before
And now He is waiting again
To see if you're willing to open the door
Oh, how He wants to come in
2. If you'll take one step toward the Savior, my friend
You'll find His arms open wide
Receive Him and all of your darkenss will end
With in your heart He'll abide

Lời Việt

Tiếng Gọi
1. Từ bao lâu ta nghe tiếng Giê-xu gọi tha thiết
Lòng sao vẫn khép kín như xưa?
Trần gian bao nhiêu vương vấn sao không đành xa lánh
Tiếng kêu gọi vẫn không ngừng.
Điệp Khúc:
Hãy đến ánh sáng nước sống mới không phai tàn
Màn đêm đang vây quanh sẽ tan
Đừng tiếc nếp sống cũ, hãy tiếp đón Vua tâm hồn
Sống bên Ngài thỏa vui muôn đời.
2. Giờ đây ta nên nghe tiếng Giê-xu gọi thân thiết
Mời Giê-xu đến trong tâm linh
Dầu cho bao nhiêu giông tố Giê-xu dẹp tan hết
Tối tăm thành sáng tươi hy vọng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo