Chờ Mong Thần Linh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Sweet, Sweet Spirit
  • Lời: Doris Akers
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chờ Mong Thần Linh
1. Nào cùng họp nhau chung lời suy tôn Chúa.
Tâm thỏa vui, hát lên khúc ca mừng thần linh giáng lâm.
Nhiều nụ cười tươi không sâu than đau đớn.
Khi Thánh Linh kết thân những tâm hồn một mối dây.
Điệp Khúc:
Ôi Thần Chúa Vinh Quang, Ðang ngự trên chúng tôi.
Sống mãi trong mỗi lòng. Mỗi tâm hồn vẫn đang chờ mong.
Ôi nguồn sống tâm linh, Xin đến với mỗi tâm hồn.
Từ nay cho đến muôn đời. Từ nay cho đến muôn đời.
Trên mỗi đoạn đường thế gian.
2. Ngày ngày chờ trông xin Thần Linh ban phước.
Không vững tin, sẽ không được gì từ Chúa ban.
Cuộc đời bình an tâm hồn thêm tươi mới.
Khi quyết tâm bước đi theo chân Ngài từng phút giây.
3. Cuộc đời nhiều khi dẫn đường đi xa Chúa.
Bao vấn vương, thế gian dễ đưa hồn về bến mê.
Hằng ngày quỳ dâng tâm hồn lên Cứu Chúa.
Ta bước đi mắt trông lên cõi trời đầy hiển vinh.

Tài Liệu Tham Khảo