Trần Lưu Hoàng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Nhạc sĩ Trần Lưu Hoàng tên thật là Lưu Văn Hồng, là em trai của thi sĩ Tường Lưu và nhạc sĩ Vĩnh Phúc.

Thánh Ca

Tựa đề
 1. Bài Hát Trong Đêm
 2. Chú Bé Gõ Trống
 3. Con Trời Lâm Thế
 4. Cùng Đến Thờ Chúa
 5. Dậy Đi! Hỡi Người!
 6. Đêm Đông Gợi Nhớ
 7. Đêm Tha Hương Gợi Nhớ
 8. Đêm Thánh
 9. Đêm Thiên Thần
 10. Đêm Vui Trần Thế
 11. Hương Nhạc Sao Mơ
 12. Khúc Ca Mang Danh Jêsus
 13. Lòng Các Con Chớ Bối Rối
 14. Ngài Là Duyên Cớ
 15. Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi
 16. Sáng Danh Thiên Chúa
 17. Sao Tôi Lại Lo Lắng?
 18. Tìm Về Chúa
 19. Tình Yêu Từ Thiên Chú
 20. Từ Vùng Đồi Xa Ấy
 21. Vui Mừng Tung Hô Chúa
Nguyên Tác
 • Come, Thou Almighty King
 • The Little Drummer Boy
 • Con Trời Lâm Thế
 • Adeste Fideles
 • Awakening Chorus
 • Đêm Đông Gợi Nhớ
 • Đêm Tha Hương Gợi Nhớ
 • Cantique de Noël
 • Đêm Thiên Thần
 • Đêm Vui Trần Thế
 • Hương Nhạc Sao Mơ
 • Let Not Your Heart Be Troubled
 • Jesus Christ Is the Theme
 • Take Hold of My Hand
 • Angels We Have Heard on High
 • Why Should I Worry
 • My Pilot
 • So Great Is His Love
 • Từ Vùng Đồi Xa Ấy
 • Joyful, Joyful We Adore Thee
Lời
 • Charles Wesley
 • Katherine K. Davis
 • Trần Lưu Hoàng
 • Khuyết Danh
 • Charlotte G. Homer
 • Trần Lưu Hoàng
 • Trần Lưu Hoàng
 • Placide Cappeau
 • Trần Lưu Hoàng
 • Trần Lưu Hoàng
 • Trần Lưu Hoàng
 • Trần Lưu Hoàng
 • Allen Alket
 • Robert C. Clatterbuck
 • W. Elmo Mercer
 • Ca Khúc Gloria
 • W. H. Fisher
 • Grant Colfax Tullar
 • W. Elmo Mercer
 • Trần Lưu Hoàng
 • Henry van Dyke
Nhạc
 • Felice de Giardini
 • Katherine K. Davis
 • Trần Lưu Hoàng
 • John Francis Wade
 • Charles H. Gabriel
 • Trần Lưu Hoàng
 • Trần Lưu Hoàng
 • Adolphe Charles Adam
 • Trần Lưu Hoàng
 • Trần Lưu Hoàng
 • Trần Lưu Hoàng
 • Allen Alket
 • Robert C. Clatterbuck
 • W. Elmo Mercer
 • Giai Điệu Gloria
 • W. H. Fisher
 • Grant Colfax Tullar
 • W. Elmo Mercer & John T. Benson, Jr.
 • Trần Lưu Hoàng
 • Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Liên Khúc

Tựa đề
 1. Liên Khúc Sáng Danh Thiên Chúa
 2. Liên Khúc Thiên Thần Hòa Ca
Nguyên Tác
 • Gloria
 • Angels, From the Realms of Glory/Hark! The Angels Sing
Lời Nhạc
 • Nhiều Tác Giả
 • Nhiều Tác Giả

Tiểu Sử Thánh Ca

Tài Liệu Tham Khảo