Nguyễn Châu Ân

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
 1. Chỉ Tin Nơi Ngài
 2. Chúa Giê-xu Lâm Phàm
 3. Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời
Nguyên Tác
 • Only Trust Him
 • Down from His Glory
 • To God Be the Glory
Lời
 • J. H. Stockton
 • William E. Booth Clibborn
 • Fanny J. Crosby
Nhạc
 • J. H. Stockton
 • Dân Ca Ý
 • William H. Doane

Tham Khảo