Nguyễn Văn Hai

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Đấng Chăn Hồn Tôi
  2. Tiếng Chúa
Nguyên Tác
  • The Lord's My Shepherd, I'll Not Want
  • Jesus Calls, "I Am The Way"
Lời
  • Thi Thiên 23
  • Elton Meno Roth
Nhạc
  • Jessie S. Irvine (1871)
  • Elton Meno Roth

Tham Khảo