Lê Vĩnh Thạch

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
 1. Chúa Kỳ Diệu
 2. Toàn Thế Giới Ca Ngợi
 3. Chúc Tôn Vua Thiên Cung
 4. Tôn Ngợi Đấng Tạo Hóa
 5. Vui Mừng Chúa Là Vua (Câu 2-5)
 6. Ngước Mắt Lên Đồi
 7. Vì Sao Tôi Ca Ngợi?
 8. Tình Yêu Giê-xu
 9. Tôi Không Thể Biết
 10. Nơi Chân Thập Tự
 11. Vinh Diệu Chúa Phục Sinh
 12. Bước Với Chúa Yêu Thương
 13. Điều Này Thật Sao
 14. Tình Yêu Muôn Đời
 15. Buổi Mai Với Jêsus (Câu 2)
 16. Tất Cả Cho Jêsus
 17. Ngày Cứu Chúa Bước Đến
 18. Khi Chúa Chinh Phục Tôi
 19. Đi Đường Ngài
 20. Lòng Cứ Yên Lặng
 21. Xin Dắt Đưa Tôi
 22. Sức Lực Từ Chúa
 23. Con Hứa Theo Ngài
 24. Đồng Cỏ Thiên Thượng
 25. Thập Tự Xưa
 26. Ơn Yêu Thương Từ Cha
 27. Hô-sa-na
Nguyên Tác
 • My God, How Wonderful Thou Art
 • Let All the World in Every Corner Sing
 • Praise, My Soul, the King of Heaven
 • I'll Praise My Maker
 • Joyful, Joyful We Adore Thee
 • Psalm 121
 • Why Do I Sing About Jesus?
 • O the Deep, Deep Love of Jesus
 • I Cannot Tell
 • Beneath the Cross of Jesus
 • À Toi la Gloire
 • And Can It Be That Should I Gain
 • Love with Everlasting Love
 • In the Garden
 • All for Jesus
 • 'Tis Marvelous and Wonderful
 • Make Me a Captive, Lord!
 • Teach Me Thy Way, O Lord
 • Stille, mein Wille
 • Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch
 • O Jesus, I Have Promised
 • The Old Rugged Cross
 • What Manner of Love


Lời
 • John E. Bode
 • George Herbert
 • Henry F. Lyte
 • Isaac Watts
 • Henry van Dyke
 • Charles Pur­day
 • Albert Allen Ketchum
 • Samuel Trevor Francis
 • William Y. Fullerton
 • Elizabeth Clephane
 • Edmond L. Budry
 • John W. Peterson
 • Charles Wesley
 • George W. Robinson
 • Charles Austin Miles
 • Mary Dagworthy James
 • Lelia Naylor Morris
 • George Matheson
 • B. Mansell Ramsey
 • Catharine Amalia Dorothea von Schlegel
 • Will­iam Will­iams
 • John E. Bode
 • G.F. Root
 • George Bennard
 • Patricia Van Tine
 • Carl Tuttle
Nhạc
 • James Turle
 • Basil Harwood
 • John Goss
 • Gabriel Davis
 • Ludwig van Beethoven
 • Charles Pur­day
 • Albert Allen Ketchum
 • Thomas J. Williams
 • Londonderry Air
 • Frederick C. Maker
 • George F. Handel
 • John W. Peterson
 • Thoams Campbell
 • James Mountain
 • Charles Austin Miles
 • Asa Hull
 • Lelia Naylor Morris
 • George W. Martin
 • B. Mansell Ramsey
 • Jean Sibelius
 • John Hughes
 • Arthur H. Mann
 • G.F. Root
 • George Bennard
 • Patricia Van Tine
 • Carl Tuttle

Tham Khảo