Thập Tự Xưa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Old Rugged Cross
  • Lời: George Bennard
  • Nhạc: George Bennard

Lời Anh

The Old Rugged Cross
1. On a hill far away
Stood an old rugged cross,
The emblem of suff’ring and shame;
And I love that old cross
Where the dearest and best
For a world of lost sinners was slain.
Refrain:
So I’ll cherish the old rugged cross,
Till my trophies at last I lay down;
I will cling to the old rugged cross,
And exchange it some day for a crown.
2. Oh, that old rugged cross,
So despised by the world,
Has a wondrous attraction for me;
For the dear Lamb of God
Left His glory above
To bear it to dark Calvary.
3. In that old rugged cross,
Stained with blood so divine,
A wondrous beauty I see,
For ’twas on that old cross
Jesus suffered and died,
To pardon and sanctify me.
4. To the old rugged cross
I will ever be true;
Its shame and reproach gladly bear;
Then He’ll call me some day
To my home far away,
Where His glory forever I’ll share.

Lời Việt

Thập Tự Xưa
  • Mục sư Lê Vĩnh Thạch
1. Thập tự xưa sừng sững cao, dựng tận trên sườn núi xa
Như tiêu biểu cho muôn sầu khổ sỉ nhục
Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi Vua vinh diệu chí cao
Thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương.
Điệp Khúc:
Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa
Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời
Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự
Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.
2. Thập tự xưa hình xấu xa, toàn trần gian đều mỉa mai
Nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm
Vì Chiên Con từ Chúa Cha, rời trời cao đầy hiển vinh
Mang gian ác đau buồn ở Gô-gô-tha.
3. Từ nay trung thành mãi luôn, phục tại chân thập giá xưa
Vui mang hết bao điều nhục nhã khinh bạc
Ngày tương lai bừng sáng tươi, Giê-xu kêu gọi chính tôi
Hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo