Nguyễn Văn Vạn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Đấng Chăn Hiền Lành (1949)
  2. Tiệc Thánh (1949)
Nguyên Tác
  • Hymns of the Christian Life (1936), #242
  • Från örtagården leder till Golgata en väg (1887)
Lời
  • Nguyễn Văn Vạn
  • Carl Gotthard Liander
Nhạc
  • John J. Husband
  • Carl Gotthard Liander

Tham Khảo