Ban Biên Soạn Thơ Thánh

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Thánh Thủ (1924)
  2. Jesus Chân Chúa Lại Sống (1931)
Nguyên Tác
  • Salve caput cruentatum
  • Å, Salige Stund Uten Like
Lời
  • Bernard of Clairvaux
  • Johan Halmrast
Nhạc
  • Hans L. Hassier
  • Kristian Wendelbog

Tham Khảo