Ban Biên Soạn Thơ Thánh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Thánh Thủ (1924)
  2. Jesus Chân Chúa Lại Sống (1931)
Nguyên Tác
  • Salve caput cruentatum
  • Å, Salige Stund Uten Like
Lời
  • Bernard of Clairvaux
  • Johan Halmrast
Nhạc
  • Hans L. Hassier
  • Kristian Wendelbog

Tham Khảo