Đặng Đình Cư

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Chúa Ban Thêm Ơn
  2. Tình Yêu Chúa
Nguyên Tác
  • He Giveth More Grace
  • The Love of God
Lời
  • Annie Johnson Flint
  • Frederick M. Lehman
Nhạc
  • Hebert Mitchell
  • Frederick M. Lehman

Tham Khảo