Nguyễn Văn Hai

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Đấng Chăn Hồn Tôi
  2. Tiếng Chúa
Nguyên Tác
  • The Lord's My Shepherd, I'll Not Want
  • Jesus Calls, "I Am The Way"
Lời
  • Thi Thiên 23
  • Elton Meno Roth
Nhạc
  • Jessie S. Irvine (1871)
  • Elton Meno Roth

Tham Khảo