Nguyễn Châu Ân

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
 1. Chỉ Tin Nơi Ngài
 2. Chúa Giê-xu Lâm Phàm
 3. Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời
Nguyên Tác
 • Only Trust Him
 • Down from His Glory
 • To God Be the Glory
Lời
 • J. H. Stockton
 • William E. Booth Clibborn
 • Fanny J. Crosby
Nhạc
 • J. H. Stockton
 • Dân Ca Ý
 • William H. Doane

Tham Khảo