Chúa Là Đấng Thánh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Holy! Holy! Holy!
  • Lời: John B. Dykes
  • Nhạc: Reginald Heber

Lời Anh

Holy! Holy! Holy!
1. Holy, holy, holy! Lord God Almighty!
Early in the morning our song shall rise to Thee;
Holy, holy, holy, merciful and mighty!
God in three Persons, blessed Trinity!
2. Holy, holy, holy! All the saints adore Thee,
Casting down their golden crowns around the glassy sea;
Cherubim and seraphim falling down before Thee,
Who was, and is, and evermore shall be.
3. Holy, holy, holy! Though the darkness hide Thee,
Though the eye of sinful man Thy glory may not see;
Only Thou art holy; there is none beside Thee,
Perfect in pow’r, in love, and purity.
4. Holy, holy, holy! Lord God Almighty!
All Thy works shall praise Thy Name, in earth, and sky, and sea;
Holy, holy, holy; merciful and mighty!
God in three Persons, blessed Trinity!


Lời Việt

Chúa Là Đấng Thánh
Lời Việt: Vĩnh Phúc
Anaheim, January 16, 2010
1. Thờ-lạy Ba Ngôi chí thánh
Chúa bất-biến rất uy-quyền …
Ban mai dương-quang chiếu khắp nơi,
muôn người trên đất vui-tươi :
Thờ-lạy Ba Ngôi chí thánh,
Tiếng hát nối-tiếp không vơi,
Chính Ba Ngôi Chúa hiệp-nhất, vinh-quang đời đời …
2. Quỳ lạy Ba Ngôi chí thánh,
Các thánh cúi xuống tôn-thờ …
Dâng lên Ba Ngôi Chúa hiển-vinh
muôn lời ca, tiếng tung-hô …
Chê-ru-bim và Sê-ra-phim
Trước Chúa hát khúc tôn-vinh,
Suốt muôn năm Chúa hiện-hữu uy-nghi, trọn lành …
3. Người tội không ai thấy Chúa,
Bởi Chúa thánh-khiết vô-cùng …
Trong đêm âm-u bóng tối giăng,
muôn vì tinh-tú ca vang …
Vạn-vật do tay Chúa Thánh,
Suốt cõi thế-giới mông-mênh,
Chính Ba Ngôi Chúa là Đấng yêu-thương tạo thành …
4. Thần-quyền trong tay Chúa Thánh,
Đấng Cứu-Rỗi rất nhân-lành,
Muôn sanh-linh trên khắp đất
với nơi đại-dương hát tôn-vinh …
Lòng Ngài cưu-mang thế-giới,
Cứu-giúp, dẫn-dắt không thôi,
Chính Ba Ngôi Chúa hiệp nhất uy-nghi đời đời …


Tài Liệu Tham Khảo