Đặng Trương Thanh Bình

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Above

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
 1. Bài Ca Hy Vọng
 2. Cả Từng Trời Ca Ngợi
 3. Cho Tất Cả Các Thánh
 4. Chúa Đời Đời Thành Tín
 5. Chúa Được Tôn Ngợi
 6. Chúa Lớn Lao Thay
 7. Chúa Nguồn Cứu Giúp
 8. Chúa Sẽ Mở Lối Cho Con
 9. Chúc Tôn Danh Ngài
 10. Chúc Tôn Đấng Được Xức Dầu
 11. Chúc Tôn Thánh Nhan Cha
 12. Chúc Tụng Chúa Toàn Năng
 13. Chúng Ta Chọn Kính Sợ Chúa
 14. Chúng Ta Là Lý Do
 15. Chốn Đời Đời Vinh Quang
 16. Con Là Ai
 17. Con Mãi Yêu Chúa
 18. Con Muốn Theo Ta Chăng
 19. Đây, Con Thờ Phượng
 20. Đời Con Ở Trong Chúa
 21. El Shaddai
 22. Giê-xu, Giê-xu
 23. Hãy Đến, Cung Kính Thờ Phượng
 24. Jesus Là Cả Thế Giới Của Tôi
 25. Lạy Chúa, Có Con Đây
 26. Lời Nguyện Cầu.
 27. Món Quà Tình Yêu
 28. Một Thân
 29. Nền Tảng Vững Chắc
 30. Ngài Đỡ Nâng Con
 31. Ngài Là Hơi Thở Của Con
 32. Ngài Là Lẽ Sống Đời Con
 33. Ngài Là Vua Của Con
 34. Ngày Chúa Phục Sinh
 35. Nghe Tiếng Chúa Gọi
 36. Nguyện Đời Con Được Chúa Dùng
 37. Nguyện Thánh Ý Được Thành
 38. Nơi Chân Thập Tự.
 39. Quỳ Xuống Trước Chúa
 40. Reo Vang Tôn Ngợi Chúa
 41. Sống Thỏa Vui
 42. Sức Mạnh Tình Ngài
 43. Tận Hiến Đời Con
 44. Tình Chúa Không Phai
 45. Tôi Sẽ Ca Tụng Chúa
 46. Tôi Sẽ Kêu Cầu Chúa
 47. Tôn Ngợi Danh Chúa
 48. Trên Tất Cả
 49. Tường Thuật Cho Muôn Dân
 50. Xin Cha Mở Mắt Lòng Con
 51. Xin Chúa Ngự Trị Trong Con
 52. Xin Dâng Cha Tấm Lòng
 53. Xin Dâng Hết Cho Jesus
 54. Xin Kéo Con Gần Ngài
 55. Xin Nung Đốt Lòng Con
 56. Xin Thần Linh Chúa Hà Hơi
Nguyên Tác
 • Hymn of Promise
 • All Heaven Declares
 • For All The Saints
 • Forever God Is Faithful
 • He Is Exalted
 • How Great Is Our God
 • Jehovah Jireh
 • God Will Make A Way
 • Blessed Be Your Name
 • Hail To The Lord’s Anointed
 • Beautiful One
 • Blessed Be The Lord God Almighty
 • We Choose To Fear The Lord
 • We Are The Reason
 • There Is A Higher Throne
 • Who Am I
 • I’ll Always Love You
 • Are Ye Able
 • Here I Am To Worship
 • My Life Is In You, Lord
 • El Shaddai
 • Jesu, Jesu
 • Come, Let Us Worship and Bow Down
 • Jesus Is All The World To Me
 • Here I Am Lord
 • The Prayer
 • The Gift of Love
 • One Bread, One Body
 • How Firm A Foundation
 • You Raise Me Up
 • Breathe
 • You Are My All In All
 • You Are My King (Amazing Love)
 • The Day of Resurrection
 • Hear The Call of The Kingdom
 • Soften My Heart
 • Beautiful
 • At The Cross
 • We Fall Down
 • Shout To The Lord
 • I Will Delight
 • The Power of Your Love
 • With All I Am
 • Unfalling Love
 • I Will Celebrate
 • I Will Call Upon The Lord
 • I Lift Your Name
 • Above All
 • We’re A Story To Tell To The Nation
 • Open The Eyes Of My Heart
 • Lord Reign Me
 • Lord I Give You My Heart
 • I Surrender All
 • Draw Me Close
 • Light The Fire Again
 • Breathe on Me Breath of God
Lời
 • Natalie A. Sleeth
 • Nöel Richards, Tricia Richards
 • William W. How
 • Chris Tomlin
 • Eric Davi, James Hairston
 • Chris Tomlin, Ed Cash
 • Don Moen
 • Don Moen
 • Beth Redman, Matt Redman
 • James Montgomery
 • Magnus Sveningsson, Peter Svensson
 • Kelly Willard
 • Manaratha Music
 • David Meece
 • Keith & Kristyn Getty
 • John Mark Hall
 • John Hughes
 • Earl Marlatt
 • Debbie Smith, Michael Smith
 • Daniel Gardner
 • Michael Card, John Thompson
 • Thomas S. Colvin
 • Manaratha Music
 • Will L. Thompson
 • Daniel L Schutte
 • D.Foster, T.Renis, C.Sager, A.Testa
 • Hal H. Hopson
 • John B. Foley
 • George Keith
 • Brendan Graham, Rolf Lovland
 • Liam Howe, Tahliah Barnett
 • Dennis Jernigan
 • Chris Tomlin
 • John Mason Neale
 • Keith Getty, Stuart Towend
 • Graham Kendrick
 • Youth Alive
 • Ruben Morgan, Darlene Zschech
 • Kyle David Matthews
 • Chris Tomlin
 • Maranatha! Music
 • Geoff Bullock
 • Hillsongs
 • Carl Pierce, Chris Tomlin
 • Maranatha! Music
 • Michael O’Shields
 • Rick Doyle Founds
 • Paul Baloche, Lenny Leblanc
 • Paul Joseph Baloche
 • Brenton Brown
 • Reuben Timothy Morgan
 • Judson W. Van DeVenter
 • Kelly Carpenter
 • Brian Doerkson
 • Edwin Hatch
Nhạc
 • Natalie A. Sleeth
 • Nöel Richards, Tricia Richards
 • Earl Nelson
 • Chris Tomlin
 • Twila Paris
 • Chris Tomlin, Jesse Reeves
 • Don Moen
 • Don Moen
 • Beth Redman, Matt Redman
 • Gesangbuch der Hofkapelle
 • Magnus Sveningsson, Peter Svensson
 • Kelly Willard
 • Manaratha Music
 • David Meece
 • Keith & Kristyn Getty
 • John Mark Hall
 • John Hughes
 • Harry S. Mason
 • Michael Smith, Paul Baloche
 • Daniel Gardner
 • Michael Card, John Thompson
 • Charles H. Webb
 • Dennis Jernigan
 • Will L. Thompson
 • Daniel L Schutte
 • D.Foster, T.Renis, C.Sager, A.Testa
 • Hal H. Hopson
 • John B. Foley
 • Brendan Graham, Rolf Lovland
 • Manaratha Music
 • Timmaz Zolleyn
 • Chris Tomlin
 • Henry T. Smart
 • Keith Getty, Stuart Towend
 • Graham Kendrick
 • Youth Alive
 • Ruben Morgan, Darlene Zschech
 • Kyle David Matthews
 • Chris Tomlin
 • Maranatha! Music
 • Geoff Bullock
 • Hillsongs
 • Chris Tomlin, Edmond M. Cash
 • Maranatha! Music
 • Michael O’Shields
 • Rick Doyle Founds
 • Paul Baloche, Lenny Leblanc
 • Paul Joseph Baloche
 • Brenton Brown
 • Reuben Timothy Morgan
 • Judson W. Van DeVenter
 • Kelly Carpenter
 • Brian Doerkson
 • Robert Jackson

Tham Khảo