Tội Lỗi Cất Xa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tội Lỗi Cất Xa
  • Lời: Robert C. Loveless
  • Nhạc: Robert C. Loveless
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Tội Lỗi Cất Xa - Lời Việt: Nguyễn Hữu Bình
Lòng hân hoan dấn thân trên con đường vạn lý
Khi Jê-sus bôi xóa hết bao tội ô
Từ muôn lối, tiếng ca trong tâm luôn dội vang
Cho bước đường luôn thắm tươi êm đềm êm đềm.
Kìa bao tội xa xưa, Chúa cất đi rồi
Từ nay nguyện bước tới dưới bóng Cha toàn năng
Mọi đau buồn tăm tối khuất xa như mây đen mờ tan
Khi Jê-sus bôi xóa hết bao tội tình.

Tài Liệu Tham Khảo