I Cô-rinh-tô

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khái Quát

Nội Dung

Sách I Cô-rinh-tô gồm 16 chương. Nội dung của các chương như sau:

Tài Liệu