Bê-tha-ny

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tranh vẽ làng Bethany, 1865

Bê-tha-ny (Anh: Bethany‎; Hebrew: ביתייני) là một ngôi làng nhỏ, cách Jerusalem khoảng 3 Km về hướng đông nam. Làng Bê-tha-ny nằm trên sườn núi Ô-li-ve, trên đường từ Giê-ru-sa-lem đi về Giê-ri-cô.

Ký Thuật Trong Kinh Thánh

Nhà thờ Chính Thống giáo Hy Lạp tại Bethany

Phúc Âm Giăng trong Thánh Kinh Tân Ước cho biết Bê-tha-ny là quê hương của La-xa-rơ, Ma-thê, và Ma-ry (Giăng 11:1). Đây là nơi Đức Chúa Jesus đã cứu La-xa-rơ từ cõi chết sống lại (Giăng 11:1-44).

Trong thời gian Đức Chúa Jesus sống trên đất, Ngài du hành nhiều nơi để truyền giảng và cứu giúp nhiều người. Khi Đức Chúa Jesus trở lại vùng Giu-đê và đến Giê-ru-sa-lem, Ngài thường đến nghỉ tại làng Bê-tha-ni (Ma-thi-ơ 21:17; Mác 11:11).

Bê-tha-ny là nơi Đức Chúa Jesus đã dạy Ma-thê về sự chọn lựa tốt hơn (Lu-ca 10:38-41). Tại làng Bê-tha-ny, trong nhà của Si-môn - một người bị bệnh phung - Ma-ry đã xức dầu cho Đức Chúa Jesus trước khi Ngài bị xử hình (Ma-thi-ơ 1-13; Mác 14:3-9; Lu-ca 7:3650; Giăng 1-8).

Bê-tha-ny cũng là nơi Đức Chúa Jesus đã lìa trái đất và thăng thiên trở về trời (Lu-ca 24:50-51)

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • William C. Cadman, Thánh Kinh Từ Điển (1953)
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
  • Bách Khoa Từ Điển Tin Lành