Vì Bạn Với Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Vì Bạn Với Tôi
  • Lời: Ray Overholt
  • Nhạc: Ray Overholt
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Vì Bạn Với Tôi
1. Một đoàn đông hung hăng vây bắt Chúa
Trong khu vườn Ngài hay tới lui
Họ xô nhau quanh bên Chúa giỡn cười
Mà sao Jêsus không tiếng nói
Khi bao người nhạo khinh diễu chơi
Thập tự treo thân Jêsus Đấng vô tội.
Điệp Khúc:
Chúa có thể khiến các sứ thánh xuống trần
Tiêu tan muôn ác nhân xưa bao tối tăm
Chúa có thể khiến lửa cháy giáng xuống người
Mà Ngài liều thân chết vì bạn với tôi.
2. Đầu Jêsus gai kia đâm rướm máu
Ôi thân Ngài chịu bao đớn đau
Bàn tay đôi chân đinh đóng thảm sâu
Và hông Jêsus thêm mũi giáo đâm
Tim Ngài lòng tan vỡ mau
Một mình Jêsus thay ta gánh đau sầu.
3. Đồi Gô-tha ban trưa vương bóng tối
Mây đen mịt mù giăng khắp nơi
Giờ đau thương Jêsus chết thế người
Ngài dang tay yêu thương thế giới
Tha muôn tội nhờ hông huyết rơi
Mọi sự xong xuôi, Jêsus trút hơi rồi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo