Thanh Niên Tin Lành Ca

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Sơ Lược

Thanh Niên Tin Lành Ca là một tuyển tập thánh nhạc do Tổng Đoàn Thanh Niên Tin Lành thực hiện.

Thông Báo

Thư Viện Tin Lành đang sưu tầm nguyên bản của Thanh Niên Tin Lành Ca.

Nếu bạn đọc có tuyển tập thánh ca này, xin vui lòng gởi cho chúng tôi hình bìa. Nếu có thể được, xin gởi cho chúng tôi một photocopy, hoặc một pdf của của tuyển tập thánh ca này để lưu trữ và phổ biến cho bạn đọc.

Xin vui lòng gởi tài liệu cho Thư Viện Tin Lành theo email: BienTap@ThuVienTinLanh.org

Tài Liệu