Sống Cho Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: Lê Ngọc Vinh
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Sống Cho Chúa
Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng
Chúa Jêsus trong nay mai sắp lai hồi
Cùng nhau mau lòe sáng đèn linh kia
Xua tan đời tăm tối.
Dù ta nay trước nguy nan
Ngàn thử thách đang vây quanh,
Quyết lòng trung tín với Cứu Chúa không nao sờn.
Nguyền sống cho Jêsus
Bền vững trong niềm tin.

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo