Quyền Năng Từ Đức Chúa Trời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Quyền Năng Từ Đức Chúa Trời
  • Lời: Charlie Tillman
  • Nhạc: Charlie Tillman
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Quyền Năng Từ Đức Chúa Trời
1. Họ đang ở chung trong nơi phòng cao
Với tất cả tâm thần hướng trời
Liền khi Thánh Linh giáng lâm vụt mau
Bởi Chúa chúng ta Ngài hứa lời.
Điệp Khúc:
Ôi Chúa! Xin ban thần quyền Ngài
Ngay bây giờ xin ban linh năng
Ôi Chúa! Xin ban thần quyền Ngài
Trên khắp mỗi chúng con hoài.
2. Thần Linh giáng lâm theo ơn Ngài ban
Với tiếng gió lướt nhanh khắp trời
Và do Thánh Linh đem vô trần gian
Giáng lưỡi lửa khắp trên mỗi người.
3. Thời gian đã qua linh năng được ban
Bởi Chúa hứa cho con cái Ngài
Jêsus hứa ban linh ân từ Cha
Ở với mỗi môn đồ luôn hoài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo