Nguyễn Hữu Phúc

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
 1. Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi
 2. Giấc Ngủ Yên
 3. Lời Truyền Rao
 4. Ôi Jêsus Hài Nhi
 5. Thiên Sứ Rao Truyền


Nguyên Tác
 • Carol of Service
 • Rocking
 • Long Ago
 • O Litte One
 • While By My Sheep
Lời
 • Stuart Wilson
 • Czech Tradition Song
 • S. Scheidt
 • Seventeenth Century Carol
 • Des Knaben Wunderhorn
Nhạc
 • French Melody
 • Czech Tradition Melody
 • Seventeenth Century Carol
 • Johannes Brahms

Tham Khảo