Khi Chúa Về Thiên Quốc

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Khi Chúa Về Thiên Quốc
  • Lời: Đinh Thái Vinh
  • Nhạc: Ira Stanphill
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Khi Chúa Về Thiên Quốc
1. Khi Chúa về thiên quốc, Ngài phán cùng tôi
“Con đừng sợ chi, vững tâm theo Ta.”
Sao cứ nhìn trông mãi, lời Chúa truyền ban
Về đi, hãy rao Phúc âm thượng thiên
Nào ai tin danh Jêsus đã chết thay cho tội mình
Chúa ban sự sống đời đời hưởng thiên ân ban từ trời
Rồi nay mai lên thiên quốc hát tôn vinh Chúa Ba Ngôi
Sống trong hạnh phúc từ trời, thỏa vui muôn đời.
2. Bao mắt nhìn trông Chúa, lệ ướt tràn mi
Khi Ngài lìa xa, cất lên thiên đàng
Sao cứ còn vương vấn, đừng quá sầu thương
Về đi, giảng rao, phước âm mọi người
Thành tâm vâng theo tiếng Chúa, bước khắp nơi trên đường trần
Giảng rao lời Chúa hằng ngày, khiến muôn dân quy phục Ngài
Nhận tình yêu thương Jêsus đã chết thay cho loài người
Để ai nhận Chúa vào lòng, phước ơn tuôn tràn.
3. Con hứa nguyện trung tín, truyền giáo mọi nơi
Tin Lành Ngài ban đến cho muôn người
Nhân thế nhận ơn phước nào đến cùng Cha
Ngài cho những ai tin danh Jêsus
Từ ngày Thần Linh Chúa đến, giúp cho ai tin nhận Ngài
Vững tâm theo Chúa trọn đời, dẫu đang đi trên đường trần
Rồi nay mai Jêsus đến, cất lên không trung gặp Ngài
Sống trong vương quốc đời đời, với Cha trên trời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo