Ê-sai: Chương 27

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB23C027)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng thanh gươm cứng, lớn, và mạnh để trừng phạt Lê-vi-a-than là con rắn đang tháo chạy. Lê-vi-a-than là con rắn luồn lách. Ngài sẽ giết con quái vật của biển.

2. Trong ngày đó, các ngươi hãy hát về vườn nho xinh đẹp: 3. Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng canh giữ nó. Ta tưới nước cho nó đúng lúc. Ta canh giữ nó ngày đêm không để cho nó bị phá hại. 4. Nếu có người dùng chông gai và bụi gai để chống lại Ta, Ta không nên giận hay sao? Ta sẽ xông vào chúng và sẽ thiêu hủy chúng cùng với nhau. 5. Nhưng nếu người bám víu vào sự che chở của Ta, tìm cầu sự bình an với Ta, thì sẽ nhận được sự bình an của Ta. 6. Những người đến với Ta sẽ mọc rễ, Y-sơ-ra-ên sẽ kết nụ, Gia-cốp sẽ nở hoa, và sẽ ra trái đầy trên mặt đất.

7. Có phải Ngài đánh hạ nó như Ngài đã đánh hạ kẻ đã đánh nó hay không? Có phải Ngài giết hại nó như Ngài đã giết hại kẻ muốn giết nó hay không? 8. Ngài đã tranh luận trong việc xua đuổi lưu đày nó, và cất bỏ gió mạnh trong ngày có gió đông. 9. Bởi điều nầy mà tội lỗi của Gia-cốp được che đậy, bởi điều nầy mà hậu quả tội lỗi của nó được cất bỏ: Nó đã đập nát những phiến đá xây bàn thờ thần tượng giống như đá vôi bị nghiền nát, và làm cho những hình tượng A-sê-ra và những bàn thờ dâng hương không mọc lên nữa.

10. Vì thành kiên cố đã trở nên hoang vắng, nơi cư trú đã bị bỏ hoang, và rồi bị lãng quên như hoang mạc. Bò tơ sẽ đến ăn cỏ tại đó, nó sẽ nằm và nhai những nhánh cây. 11. Khi các cành bị khô, bị gãy, các phụ nữ đến lấy mà nhen lửa. Bởi vì dân nầy không chịu hiểu, cho nên Đấng đã làm nên nó sẽ không thương xót, và Đấng tạo nên nó sẽ không ban ơn.

12. Thời gian trôi qua, sẽ có ngày Đức Giê-hô-va đập lúa từ Sông Cái cho đến lưu vực của Ai-cập. Hỡi con dân Y-sơ-ra-ên! Các ngươi sẽ được thu nhặt từng người một. 13. Trong ngày đó, kèn lớn sẽ thổi lên. Những kẻ bị thất lạc trong đất A-si-ri và những kẻ bị đày sang đất Ai-cập sẽ đến thờ phượng Đức Giê-hô-va trên núi thánh tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 1925

1. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn, và mạnh mà phạt lê-vi-a-than, là con rắn lẹ làng, phạt lê-vi-a-than là con rắn cong queo; và Ngài sẽ giết con vật lớn dưới biển. 2. Trong ngày đó, các ngươi khá hát bài nói về vườn nho sanh ra rượu nho!

3. Ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng giữ nó, sẽ chốc chốc tưới nó, và giữ nó đêm ngày, kẻo người ta phá hại chăng. 4. Ta chẳng căm giận. Mặc ai đem chà chuôm gai gốc mà chống cự cùng ta! Ta sẽ đi đánh chúng nó, đốt chung làm một. 5. Chẳng gì bằng nhờ sức ta, làm hòa với ta, phải, hãy làm hòa với ta! 6. Sau nầy, Gia-cốp đâm rễ, Y-sơ-ra-ên kết nụ và nở hoa, chắc sẽ ra trái đầy trên mặt đất.

7. Đức Chúa Trời đánh nó há như đánh kẻ đã đánh nó sao? Nó bị giết há như những kẻ giết nó đã bị giết sao? 8. Ấy là Ngài đã tranh nhau với nó cách chừng đỗi, mà dời nó đi, trong một ngày có gió đông, nó bị đùa đi bởi gió bão của Ngài. 9. Vậy, nầy là cớ vì sao mà tội Gia-cốp sẽ được tha, và nầy là quả của sự trừ bỏ tội nó đi: nó sẽ làm cho hết thảy đá của bàn thờ ra như đá vôi bể nát; các hình tượng và các trụ mặt trời sẽ không dựng lên nữa. 10. Vì thành bền vững đã trở nên tiêu điều, nhà ở sẽ bị bỏ và để hoang, dường như đồng vắng. Bò tơ sẽ đến ăn cỏ tại đó, nằm và nhá những nhánh cây. 11. Khi nhánh khô và bị bẻ, đàn bà đến lấy mà nhen lửa. Vì dân nầy không có trí khôn, nên Đấng đã làm nên nó chẳng thương xót đến, Đấng tạo nên nó chẳng ban ơn cho.

12. Xảy ra trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ lung lay từ lòng Sông cái cho đến khe Ê-díp-tô; hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, các ngươi đều sẽ bị lượm từng người một! 13. Trong ngày đó, kèn lớn sẽ thổi lên. Bấy giờ những kẻ bị thất lạc trong xứ A-si-ri, và những kẻ bị đày trong đất Ê-díp-tô, sẽ đến thờ lạy trước mặt Đức Giê-hô-va, trên hòn núi thánh, tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011

I-sơ-ra-ên Ðược Tái Lập

1 Trong ngày ấy CHÚA sẽ dùng một thanh gươm vừa cứng, vừa lớn, và vừa mạnh

Ðể trừng trị con quái vật, tức con rắn lủi đầu trốn chạy,

Con quái vật, tức con rắn lươn lẹo quẹo quọ;

Ngài sẽ giết chết con thủy quái dưới biển.

    

2 Trong ngày ấy hãy hát cho nó nghe rằng,

“Vườn nho bây giờ đã có rượu nho.

3 Chính Ta, CHÚA, là người chăm sóc vườn nho;

Ta tưới nước cho nó đều đặn;

Ta canh giữ nó ngày đêm để không ai phá hoại nó.

4 Ta không giận nó nữa;

Kẻ dùng gai góc hay bụi gai chống cự Ta đâu rồi?

Ta sẽ xông vào chúng;

Ta sẽ thiêu rụi chúng một lượt.

5 Chẳng có gì tốt hơn là bám chặt vào sức mạnh của Ta;

Hãy để nó làm hòa với Ta;

Hãy để nó làm hòa với Ta.”

6 Trong những ngày đến,

Gia-cốp sẽ đâm rễ;

I-sơ-ra-ên sẽ đâm chồi và trổ hoa;

Rồi cả thế gian sẽ đầy trái nó.

    

7 Có phải Ngài đánh nó như Ngài đã đánh kẻ đánh nó chăng?

Có phải Ngài giết nó như Ngài đã giết kẻ muốn giết nó chăng?

8 Ngài đã dùng biện pháp lưu đày đối phó với họ;

Ngài đã dùng cuồng phong trong ngày gió đông thổi họ bay đi.

9 Nhờ vậy mà tội lỗi của Gia-cốp sẽ được tha thứ;

Việc tẩy sạch tội lỗi nó đưa đến kết quả này:

Nó đập nát những phiến đá xây bàn thờ thần tượng ra như đá vôi bị nghiền nát,

Các trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra hay những bàn thờ dâng hương cho nữ thần ấy sẽ không còn cái nào đứng nữa.

10 Vì thành trì kiên cố nay trở thành hoang vắng tiêu sơ;

Nơi phố xá đông người bây giờ vắng vẻ tiêu điều như sa mạc hoang vu.

Ðàn bò gặm cỏ ở đó;

Chúng nằm nghỉ ở đó và nhá các cành cây ở đó.

11 Khi các cành cây khô đi, chúng gãy xuống;

Các bà đến lượm về làm củi nhóm lửa.

Vì dân này không chịu hiểu biết,

Nên Ðấng tạo thành họ sẽ không thương xót họ nữa;

Ðấng dựng nên họ sẽ không ban ơn cho họ nữa.

    

12 Rồi đây trong ngày ấy, CHÚA sẽ đập lúa từ Sông Ơ-phơ-rát cho đến Suối Ai-cập;

Hỡi dân I-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ được mót nhặt từng người một mang về.

    

13 Trong ngày ấy một tiếng kèn lớn sẽ thổi vang,

Bấy giờ những người đang bị chết mất trong xứ A-sy-ri

Và những người đã bị xua đuổi đến tỵ nạn ở Ai-cập sẽ đến và thờ lạy CHÚA

Trên núi thánh, tại Giê-ru-sa-lem.

Tài Liệu