Ê-sai: Chương 26

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Trong ngày đó, tại xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài nầy: Chúng ta có thành bền vững! Chúa lấy sự cứu làm tường làm lũy! 2. Hãy mở các cửa, cho dân công bình trung tín vào đó! 3. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. 4. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại!

5. Ngài đã dằn những người ở nơi cao; đã phá đổ thành cao ngất, hạ xuống tới đất, sa vào bụi bặm, 6. bị giày đạp dưới chân, bị bàn chân kẻ nghèo nàn, thiếu thốn bước lên trên và nghiền nát.

7. Đường của người công bình là ngay thẳng; Ngài là Đấng ngay thẳng ban bằng đường của người công bình. 8. Hỡi Đức Giê-hô-va, thật chúng tôi đứng trên đường phán xét mà trông đợi Ngài; danh Ngài, là sự ghi nhớ Ngài, vốn là sự ao ước của linh hồn chúng tôi. 9. Đang ban đêm, linh hồn tôi đã ao ước Ngài; phải, thần linh trong tôi sẽ thiết tha tìm Ngài; vì khi những sự phán xét Ngài làm ra trên đất, dân cư của thế gian đều học sự công bình. 10. Kẻ ác dầu có được ơn, cũng chẳng học sự công bình; song nó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng, và không nhìn xem uy nghiêm của Đức Giê-hô-va.

11. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay Ngài đã giá lên, mà chúng nó chẳng xem thấy, song chúng nó sẽ thấy, và sẽ xấu hổ bởi cớ lòng sốt sắng Ngài tỏ ra vì dân mình. Lửa sẽ đốt cháy kẻ thù nghịch Ngài.

12. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ lập sự bình an cho chúng tôi; vì mọi điều chúng tôi làm, ấy là Ngài làm cho! 13. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi, nay chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. 14. Họ đã chết, sẽ không sống nữa, đã thành âm hồn không dậy nữa: vì Ngài đã phạt và diệt họ, cho đến sự ghi nhớ họ, Ngài cũng làm ra hư không.

15. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã thêm dân nầy lên, phải, Ngài đã thêm dân nầy lên. Ngài đã được vinh hiển, đã mở mang bờ cõi đất nầy. 16. Hỡi Đức Giê-hô-va, họ đã tìm kiếm Ngài trong lúc ngặt nghèo, kêu cầu Ngài khi Ngài sửa phạt họ. 17. Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi ở trước mặt Ngài khác nào như đàn bà có thai gần đẻ, đang đau đớn kêu rêu vì quặn thắt. 18. Chúng tôi đã có mang, đã ở cữ, và đẻ ra như gió, chẳng làm sự cứu trong trái đất, cũng chẳng sanh ra dân ở trong thế gian. 19. Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều chổi dậy! Hỡi kẻ ở trong bụi đất, hãy thức dậy, hãy hát! Vì hột móc của Ngài như hột móc lúc hừng đông, đất sẽ buông các âm hồn ra khỏi.

20. Hỡi dân ta, hãy đến vào buồng và đóng cửa lại. Hãy ẩn mình một lát, cho đến chừng nào cơn giận đã qua. 21. Vì nầy, Đức Giê-hô-va từ nơi Ngài, đặng phạt dân cư trên đất vì tội ác họ. Bấy giờ đất sẽ tỏ bày huyết nó ra, và không che-đậy những kẻ đã bị giết nữa.

Bản Dịch 2011

Giu-đa Ca Mừng Chiến Thắng

1 Trong ngày ấy ở đất Giu-đa, người ta sẽ ca hát bài này:

“Chúng ta có một thành trì vững chắc;

Ơn cứu rỗi của Ngài là các tường thành và chiến lũy của chúng ta.

2 Hãy mở các cổng thành

Ðể dân công chính đã giữ trọn lòng trung tín đi vào.

3 Lạy Chúa, người nào quyết giữ tâm trí mình trung thành theo Ngài,

Ngài sẽ ban cho người ấy được bình an trọn vẹn;

Họ được bình an vì đã giữ lòng tin cậy nơi Ngài.

4 Hãy tin cậy CHÚA mãi mãi,

Vì ở trong CHÚA, CHÚA là Vầng Ðá vững chắc đời đời.

5 Vì Ngài đã triệt hạ những dân sống trên núi cao,

Ngài phá đổ các thành trì cao ngạo,

Ngài biến chúng thành bình địa, trở nên như bụi đất.

6 Bàn chân của người ta sẽ giẫm lên,

Ngay cả những bàn chân của những người nghèo khó,

Những bước chân của những kẻ bần cùng.”

7 Ðường lối của người công chính là đường ngay thẳng;

Lạy Ðấng Công Chính, xin Ngài làm cho đường của người công chính được bằng phẳng hanh thông.

8 Ôi, lạy CHÚA, chúng con trông đợi đường lối phán xét của Ngài;

Linh hồn chúng con thèm khát danh Ngài và những gì nhắc nhở đến Ngài.

9 Ðêm đêm linh hồn con mơ tưởng Ngài,

Phải, tâm linh con thao thức tìm kiếm Ngài;

Khi phán quyết của Ngài được công bố trên thế giới,

Người trần gian sẽ biết lẽ công chính là gì.

10 Dù đặc ân có ban cho kẻ ác,

Chúng cũng không chịu học theo cách sống ngay lành;

Trong xứ của người lương thiện, chúng vẫn xử sự theo thói gian tà,

Và không nhìn thấy vẻ huy hoàng của CHÚA.

11 Lạy CHÚA, tay Ngài đã đưa lên,

Nhưng chúng vẫn không nhìn thấy.

Xin Ngài cho chúng thấy lòng nhiệt thành của Ngài đối với dân Ngài, để chúng phải hổ thẹn.

Nguyện lửa dành cho những kẻ thù nghịch Ngài thiêu đốt chúng.

12 Lạy CHÚA, xin Ngài ban cho chúng con được bình an,

Vì thật vậy, những gì chúng con đã làm được đều do Ngài làm cho chúng con.

13 Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con,

Ngoài Ngài cũng có những chúa khác trị vì trên chúng con,

Nhưng chúng con chỉ nhìn nhận danh Ngài.

14 Những kẻ chết giờ đâu còn sống nữa;

Những âm hồn nào có trỗi dậy được đâu,

Bởi vì Ngài đã trừng phạt và tiêu diệt chúng rồi,

Khiến chẳng ai còn nhớ đến chúng nữa.

15 Lạy CHÚA, nhưng Ngài đã làm cho dân này thêm lớn mạnh;

Ngài thật đã làm cho dân này thêm lớn mạnh;

Chúng con tôn vinh Ngài;

Ngài đã mở rộng bờ cõi của đất nước chúng con.

16 Lạy CHÚA, trong lúc gian truân họ đã tìm kiếm Ngài;

Giữa lúc bị Ngài sửa phạt, họ đã thì thào cầu khẩn.

17 Giống như người đàn bà gần đến giờ sinh nở,

Nàng quằn quại khóc la theo từng đợt cơn đau.

Lạy CHÚA, chúng con ở trước mặt Ngài cũng như vậy.

18 Chúng con cũng mang thai, chúng con cũng quằn quại, nhưng chúng con chỉ sinh ra toàn gió;

Chúng con chẳng đem sự giải cứu đến trên đất;

Chúng con không sinh ra ai để tiếp tục sống trên địa cầu.

19 Người chết của Ngài rồi sẽ sống lại;

Xác chết của con và họ sẽ cùng trỗi dậy.

Hỡi những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy và ca hát vui mừng;

Vì giống như sương mai của Ngài mỗi sáng xuất hiện trên khắp cỏ cây thế nào,

Ðất sẽ thả các âm hồn ra để sống lại cũng thể ấy.

20 Hỡi dân Ta, hãy vào trong phòng, rồi đóng cửa lại;

Hãy lánh mặt một thời gian ngắn, cho đến khi cơn thịnh nộ qua đi.

21 Vì này, CHÚA đã rời khỏi nơi ngự của Ngài

Ðể đi trừng phạt các dân trên đất vì tội của họ;

Bấy giờ đất sẽ phơi bày máu đã đổ mà nó đã nhận;

Nó sẽ không che đậy thây của những người bị sát hại nữa đâu.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu