Châm Ngôn: Chương 14

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB20C014)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình; Song kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi.
2. Ai đi theo sự ngay thẳng kính sợ Đức Giê-hô-va; Còn ai ăn ở tà vạy khinh bỉ Ngài,
3. Trong miệng kẻ ngu dại có cây roi đánh phạt sự kiêu ngạo nó; Song môi người khôn ngoan giữ lấy người.
4. Đâu không có bò, đó máng cỏ trống không; Nhưng nhiều hoa lợi do nơi sức bò đực mà ra.
5. Người chứng trung thành không hề nói dối; Còn kẻ làm chứng gian buông lời dối trá.
6. Kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan, mà không gặp; Song sự tri thức lấy làm dễ cho người thông sáng.
7. Hãy dan xa khỏi mặt kẻ ngu muội, Con sẽ chẳng tìm được môi khôn ngoan nơi nó.
8. Sự trí huệ của người khôn khéo, ấy là hiểu rõ đường lối mình; Nhưng sự điên cuồng của kẻ ngu muội là sự phỉnh gạt.
9. Kẻ ngu dại bỉ báng tội lỗi; Nhưng người ngay thẳng có được ơn của Đức Chúa Trời.
10. Lòng nhìn biết sự cay đắng của lòng; Một người ngoại không chia vui với nó được.
11. Nhà kẻ gian ác sẽ bị đánh đổ; Song trại người ngay thẳng sẽ được hưng thạnh.
12. Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.
13. Dầu trong lúc cười cợt lòng vẫn buồn thảm; Và cuối cùng sự vui, ấy là điều sầu não.
14. Lòng kẻ nào lìa xa Đức Chúa Trời sẽ được no nê sự kết quả của mình; Còn người lành nhờ chính mình mà được thỏa nguyện.
15. Kẻ ngu dốt tin hết mọi lời; Nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình.
16. Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác; Song kẻ ngu muội ở xấc xược, và có lòng cậy mình.
17. Người nóng nảy làm điên làm dại; Và kẻ toan mưu ác bị ghét.
18. Kẻ ngu muội được sự điên dại làm cơ nghiệp; Song người khôn ngoan được đội mão triều thiên bằng tri thức.
19. Người ác phục trước mặt người thiện; Và kẻ dữ cúi lạy ở ngoài cửa người công bình.
20. Người nghèo khó dầu láng giềng cũng ghét bỏ; Nhưng bằng hữu của người giàu thì nhiều thay.
21. Ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội; Còn ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thay.
22. Kẻ toan mưu ác há chẳng lầm lạc sao? Còn nhân từ và chân thật thuộc về người toan mưu thiện.
23. Trong các thứ công việc đều có ích lợi; Nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn.
24. Giàu có là mão triều thiên cho người khôn ngoan; Còn điên cuồng của kẻ ngây dại chỉ là điên cuồng.
25. Kẻ làm chứng chân thật giải cứu linh hồn người ta; Song kẻ nào nói dối gây sự phỉnh gạt.
26. Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc; Và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp.
27. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống, Đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết.
28. Dân sự đông đảo, ấy là sự vinh hiển của vua; Còn dân sự ít, ấy khiến cho quan tướng bị bại.
29. Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn; Nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng.
30. Lòng bình tịnh là sự sống của thân thể; Còn sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt.
31. Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo hóa mình; Còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài.
32. Kẻ ác bị đánh đổ trong sự gian ác mình; Nhưng kẻ công bình vẫn có nơi nương cậy, dầu trong khi chết.
33. Sự khôn ngoan ở tại lòng người thông sáng; Còn điều ở trong lòng kẻ ngu muội được lộ ra.
34. Sự công bình làm cho nước cao trọng; Song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc.
35. Vua làm ơn cho tôi tớ nào ăn ở khôn sáng; Nhưng cơn thạnh nộ vua nổi nghịch cùng kẻ gây sự hổ thẹn.

Bản Dịch 2011

'

1 Người nữ khôn ngoan xây dựng gia đình mình hạnh phúc,

Còn kẻ dại dột dùng chính tay mình phá hủy nó đi.

2 Người sống ngay thẳng là người kính sợ CHÚA,

Kẻ ăn ở gian tà chính là kẻ khinh thường Ngài.

3 Lời ngạo mạn ra từ miệng kẻ dại trở thành roi đánh nó,

Môi người khôn bảo vệ mạng sống mình.

4 Nơi nào bò không cày, nơi đó không lúa gạo,

Hoa lợi nhiều nhờ sức lực của bò đực mà ra.

5 Nhân chứng trung tín không bao giờ nói dối,

Kẻ chứng gian vừa thở ra là có hơi hám dối trá rồi.

6 Kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan hoài không được,

Còn người thông minh tri thức đến dễ dàng.

7 Hãy dang xa con người điên dại,

Vì bạn sẽ chẳng thấy tri thức ra từ miệng nó bao giờ.

8 Cái khôn của người thận trọng là biết toan tính đường lối mình;

Cái dại của kẻ điên dại là mánh khóe dối gian.

9 Những kẻ điên dại chê cười của lễ chuộc tội;

Nhưng người ngay lành tin rằng nhờ nó được đoái thương.

10 Chỉ tâm hồn mới biết rõ nỗi đắng cay của nó;

Và không người xa lạ chia sẻ niềm vui của nó.

11 Nhà kẻ gian ác trước sau gì cũng bị hủy hoại,

Trại người ngay lành cứ vững chãi lâu dài.

12 Có một con đường dường như chính đáng cho người ta,

Nhưng đến cuối đường hóa ra là tử lộ.

13 Dù ngoài mặt cười vang, nhưng trong lòng có thể đang sầu héo;

Cuối cuộc vui nỗi sầu khổ vẫn kéo lại như thường.

14 Kẻ tà tâm sẽ lãnh đủ hậu quả xấu mình gây ra;

Người thiện tâm sẽ được thưởng xứng đáng với việc mình làm.

15 Kẻ dại dột tin mọi lời người ta nói;

Nhưng người khôn ngoan thận trọng từng bước một của mình.

16 Người khôn ngoan ghê sợ và lánh xa điều ác;

Còn kẻ dại dột thì hành động khinh suất và bất cẩn.

17 Kẻ nhạy giận dễ hành động điên rồ;

Kẻ toan tính chuyện ác ắt bị người ta ghét.

18 Kẻ khờ dại thừa hưởng sự điên dại;

Người khôn ngoan lấy tri thức làm mão miện của mình.

19 Kẻ xấu phải sấp mình trước mặt người tốt,

Kẻ gian ác phải chầu chực trước cổng người ngay lành.

20 Người nghèo khó ngay cả láng giềng cũng không thích,

Kẻ giàu sang tính không hết bạn bè.

21 Ai khi dể người lân cận là mắc tội,

Phước cho ai thương xót người nghèo.

22 Há chẳng phải kẻ toan mưu ác đang sai lạc sao?

Người nỗ lực làm điều lành được xót thương và tin cậy.

23 Tất cả các hình thức lao động đều đem lại ích lợi,

Còn chỉ nói và lười ắt dẫn đến đói nghèo.

24 Giàu có là mão miện của người khôn ngoan,

Ðiên cuồng là vòng hoa của kẻ điên dại.

25 Người chứng chân thật cứu biết bao mạng sống,

Còn kẻ nói dối thở ra toàn hơi hám dối gian.

26 Người kính sợ CHÚA được thành lũy an toàn bảo vệ,

Con cái người ấy có một chỗ để an thân.

27 Kính sợ CHÚA là nguồn sự sống,

Giúp người ta tránh được bẫy tử vong.

28 Vua được vinh hiển nhờ có đông dân chúng,

Không có dân vua lúng túng chịu thua.

29 Người chậm nóng giận là người đại trí,

Kẻ nóng tính tỏ thái độ liền là tự ý phô sự dại dột mình ra.

30 Lòng bình an ban sinh lực cho thân xác;

Tính ganh tị làm mục nát trong xương.

31 Ai áp bức người nghèo là làm nhục Ðấng Tạo Hóa mình;

Ai thương xót người khốn khổ là tôn kính Ngài.

32 Kẻ ác bị việc ác của nó đánh đổ;

Nhưng người ngay lành khi qua đời vẫn có chỗ nương thân.

33 Sự khôn ngoan nghỉ ngơi trong lòng người thông sáng;

Còn kẻ dại dột bộc lộ hết lòng dạ nó ra ngoài.

34 Lẽ công chính làm quốc gia được kính trọng;

Còn tội lỗi làm xấu hổ toàn dân.

35 Ân điển vua dành cho bầy tôi tài giỏi,

Thịnh nộ vua dọi xuống đầu kẻ gây nhục nhã cho người.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu