Châm Ngôn: Chương 15

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm.
2. Lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải; Nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng.
3. Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, Xem xét kẻ gian ác và người lương thiện.
4. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống; Song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần.
5. Kẻ ngu dại khinh sự khuyên dạy của cha mình; Còn ai giữ theo lời quở trách trở nên khôn khéo.
6. Trong nhà người công bình có nhiều vật quí; Song trong huê lợi kẻ gian ác có điều rối loạn.
7. Môi người khôn ngoan rải sự tri thức ra; Nhưng lòng kẻ ngu muội chẳng làm như vậy.
8. Của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài.
9. Đường lối kẻ ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Nhưng Ngài thương mến người nào theo sự công bình.
10. Sự hình phạt nặng nề dành cho kẻ bỏ chánh lộ; Và kẻ ghét lời quở trách sẽ chết mất.
11. Âm phủ và chốn trầm luân còn ở trước mặt Đức Giê-hô-va thay, Phương chi lòng của con cái loài người!
12. Kẻ nhạo báng không ưa người ta quở trách mình; Hắn không muốn đến cùng người khôn ngoan.
13. Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ; Nhưng tại lòng buồn bã trí bèn bị nao sờn.
14. Lòng người thông sáng tìm kiếm sự tri thức; Còn lỗ miệng kẻ ngu muội nuôi lấy mình bằng sự điên cuồng.
15. Các ngày kẻ bị hoạn nạn đều là gian hiểm; Song lòng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn.
16. Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va, Còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo.
17. Thà một món rau mà thương yêu nhau, Còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo.
18. Người hay giận gây điều đánh lộn; Nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh cãi.
19. Đường kẻ biếng nhác như một hàng rào gai; Còn nẻo người ngay thẳng được ban bằng.
20. Con khôn ngoan làm vui vẻ cha nó; Còn đứa ngu muội khinh bỉ mẹ mình.
21. Kẻ thiếu trí hiểu lấy sự điên dại làm vui; Song người khôn sáng sửa đường mình ngay thẳng rồi đi.
22. Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế; Nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành.
23. Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ; Và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!
24. Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên, Để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp.
25. Đức Giê-hô-va sẽ đánh đổ nhà kẻ kiêu ngạo; Nhưng Ngài làm vững chắc các mộc giới của kẻ góa bụa.
26. Các mưu ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Song lời thanh sạch đẹp lòng Ngài.
27. Người tham lợi làm rối loạn nhà mình; Còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống.
28. Lòng người công bình suy nghĩ lời phải đáp; Nhưng miệng kẻ ác buông ra điều dữ.
29. Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác; Nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình.
30. Sự sáng con mắt khiến lòng vui vẻ; Và một tin lành làm cho xương cốt được béo tốt.
31. Kẻ nào nghe lời quở trách của sự sống Sẽ được ở giữa các người khôn ngoan.
32. Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình. Nhưng ai nghe lời quở trách được sự thông sáng.
33. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan; Và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.

Bản Dịch 2011

'

1 Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận;

Còn lời xẳng xớm gây phẫn nộ thêm.

2 Lưỡi người khôn ngoan phát ban tri thức;

Miệng kẻ dại dột thốt chuyện điên rồ.

3 Mắt CHÚA thấy rõ khắp nơi,

Thấy tất cả kẻ xấu và người tốt.

4 Lưỡi hiền lành là cây sự sống,

Còn lưỡi độc ác làm tan nát tinh thần.

5 Kẻ dại dột khinh lời cha khuyên dạy;

Còn người khôn nghe lời quở trách khuyên răn.

6 Trong nhà người ngay lành có nhiều của cải;

Còn trong lợi tức kẻ ác có rắc rối chờ cơ hội xảy ra.

7 Môi người khôn ngoan loan truyền tri thức;

Còn lòng kẻ dại dột ấm ức nhưng chẳng có kiến thức gì.

8 Lễ vật của kẻ gian ác là gớm ghiếc trước mặt CHÚA,

Nhưng lời cầu nguyện của người ngay lành thì Ngài lại vui lòng.

9 Ðường lối kẻ gian ác là gớm ghiếc trước mặt CHÚA,

Nhưng Ngài yêu thương người đeo đuổi sự ngay lành.

10 Sự nghiêm phạt dành cho kẻ bỏ đường ngay nẻo chánh,

Ai ghét sự khuyên răn chẳng tránh khỏi chết đâu.

11 Ngay cả âm phủ và hỏa ngục mà CHÚA còn biết rõ,

Thì huống chi là lòng dạ loài người.

12 Kẻ nhạo báng không thích bị ai quở trách;

Nó tránh đến với người khôn để học sự khôn ngoan.

13 Lòng vui vẻ khiến mặt mày rạng rỡ;

Dạ âu sầu làm tan vỡ tinh thần.

14 Lòng người thông sáng thích kiếm tìm tri thức;

Miệng kẻ dại khờ ưa ẩm thực điên rồ.

15 Kẻ nghèo khó suốt đời chịu khánh kiệt;

Người vui vẻ trong lòng dự yến tiệc luôn luôn.

16 Thà ít của mà kính sợ CHÚA,

Hơn của cải nhiều mà rắc rối ùa theo.

17 Thà ăn cơm với rau mà thương yêu nhau,

Hơn là ăn thịt bò mập béo mà ghen ghét cặp theo.

18 Người nóng tính dễ gây xung đột;

Còn người chậm nóng giận làm cuộc cãi lộn nguôi đi.

19 Đường kẻ biếng nhác gai góc mọc đầy cản trở;

Còn lối người ngay lành lại mở rộng thênh thang.

20 Ðứa con khôn ngoan làm cho cha vui vẻ;

Còn kẻ dại dột lại khinh rẻ mẹ mình.

21 Kẻ kém hiểu biết cho sự điên dại là vui;

Nhưng người có trí tuệ cứ bước theo đường chính đáng.

22 Thiếu bàn luận các chương trình bị hỏng,

Nhưng với mưu sĩ nhiều chúng có triển vọng thành công.

23 Lời đáp hay làm mọi người vui thích;

Lời đáp hay đúng lúc thật bổ ích biết bao!

24 Người khôn ngoan bước theo con đường sự sống dẫn đi lên,

Ðể giữ người ấy tránh xa âm phủ ở phía dưới.

25 CHÚA phá hủy nhà của kẻ kiêu ngạo;

Nhưng Ngài bảo vệ địa giới của người góa bụa.

26 Ý đồ của kẻ gian ác là gớm ghiếc trước mặt CHÚA;

Nhưng lời của người trong sạch được đẹp lòng Ngài.

27 Kẻ tham lợi bất nghĩa chuốc lấy rắc rối cho nhà mình;

Nhưng ai ghét của hối lộ sẽ tiếp tục sống còn.

28 Người ngay lành suy nghĩ trong lòng rồi mới đáp;

Còn miệng kẻ gian ác vội nói những lời độc ác hại người.

29 CHÚA thật cách xa đối với phường gian ác,

Nhưng Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của người ngay lành.

30 Ánh mắt hân hoan phản ánh lòng vui vẻ,

Tin tức vui mừng làm mạnh khỏe cốt xương.

31 Tai chịu lắng nghe những lời quở trách về cuộc sống,

Người ấy sẽ ở giữa các bậc hiền triết khôn ngoan.

32 Kẻ từ chối nghe lời chỉ giáo khinh bỉ linh hồn mình,

Nhưng ai chịu nghe lời khuyên bảo sẽ được sự thông sáng.

33 Kính sợ CHÚA là cách giáo dục khôn ngoan,

Ðức khiêm nhường đi trước sự tôn trọng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu