Thi Thiên: Chương 89

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C089)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Bài suy nghiệm của Ê-than, con cháu của Ê-xơ-ra

1. Con sẽ ca ngợi lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mãi mãi, miệng con sẽ công bố sự thành tín của Ngài cho tất cả các đời. 2. Như con đã nói: “Sự thương xót của Ngài đã được thiết lập đời đời; đức thành tín của Ngài sẽ vững chắc như các tầng trời."

3. Ta đã lập giao ước với người được chọn của Ta. Ta đã thề với Đa-vít, đầy tớ của Ta, rằng: 4. Ta sẽ lập dòng dõi ngươi làm vua mãi mãi. Ta sẽ xây dựng ngôi ngươi vững chắc đời đời." (Sê-la)

5. Đức Giê-hô-va ôi! Các tầng trời sẽ ca ngợi những việc diệu kỳ của Ngài. Ðức thành tín của Ngài cũng sẽ được ca ngợi trong hội của các thánh. 6. Bởi vì ở trên trời, ai có thể so sánh với Đức Giê-hô-va? Trong vòng những con trai của đấng quyền năng có ai giống như Đức Giê-hô-va? 7. Đức Chúa Trời được kính sợ trong hội của các thánh. Ngài rất được tôn kính bởi tất cả những ai đang ở chung quanh Ngài.

8. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân ôi! Ai có quyền năng giống như Ngài? Đức Giê-hô-va ôi! Sự thành tín của Ngài vây chung quanh Ngài. 9. Ngài tể trị biển cả cuồng nộ; khi sóng của nó nổi lên, Ngài đã làm cho chúng im lặng. 10. Ngài đã đập Ra-háp thành từng mảnh, như một xác chết; và bằng cánh tay quyền năng, Ngài đã đánh tan những kẻ thù của Ngài.

11. Các tầng trời thuộc về Ngài, đất cũng thuộc về Ngài; Ngài đã sáng lập trái đất và mọi vật ở trong đó. 12. Ngài đã lập ra phương bắc và phương nam; Tha-bô và Hẹt-môn vui mừng vì danh Ngài.

13. Ngài có cánh tay quyền năng, tay Ngài thật hùng mạnh, tay phải của Ngài luôn giương cao. 14. Đức công chính và công lý là nền tảng của ngôi Ngài; tình yêu thương và chân lý đi trước mặt Ngài.

15. Phước cho dân tộc nào biết cất tiếng reo mừng Đức Giê-hô-va. Họ bước đi trong ánh sáng của mặt Ngài. 16. Trọn cả ngày, họ vui mừng trong danh của Ngài. Họ được tôn lên nhờ sự công chính của Ngài, 17. bởi vì Ngài là vinh quang của sức mạnh họ. Nhờ ơn của Ngài, sừng của chúng con sẽ được trỗi cao lên; 18. bởi vì Đức Giê-hô-va là thuẫn khiên của chúng con, Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên là Vua của chúng con.

19. Có lần trong một khải tượng, Ngài đã phán với người thánh của Ngài rằng: “Ta đã ban sự giúp đỡ cho một người dũng lược. Ta đã nâng lên một người được lựa chọn giữa vòng dân chúng. 20. Ta đã tìm được Đa-vít, là đầy tớ Ta, và Ta đã xức cho người bằng dầu thánh của Ta. 21. Người mà bàn tay Ta thành lập cũng là người mà cánh tay Ta sẽ làm cho mạnh mẽ. 22. Kẻ thù sẽ không thể gạt người; con cái của những kẻ gian ác cũng không thể làm hại người. 23. Ta sẽ đập tan kẻ thù trước mặt người, và đánh gục những kẻ ghét người. 24. Nhưng sự thành tín và sự nhân từ Ta sẽ ở cùng người; trong danh của Ta, sừng của người sẽ được cất cao lên. 25. Ta cũng sẽ đặt tay người trên biển, và tay phải người trên các dòng sông. 26. Người sẽ gọi Ta rằng: ‘Ngài là Cha của con, là Đức Chúa Trời của con, là vầng đá cứu rỗi của con.’ 27. Ta cũng sẽ lập người làm con trưởng nam của Ta, làm vua cao trọng nhất trong các vua trên đất. 28. Ta sẽ giữ sự thương xót của Ta đối với người đến đời đời, và giao ước của Ta với người sẽ được bền vững. 29. Ta cũng sẽ làm cho dòng dõi của người còn đến đời đời, và ngôi của người sẽ như những ngày trên trời. 30. Nếu con cháu người lìa bỏ luật pháp của Ta, không đi theo mạng lịnh của Ta; 31. nếu họ vi phạm luật lệ của Ta, không vâng giữ những điều răn của Ta, 32. thì Ta sẽ dùng roi mà trừng phạt sự nổi loạn của họ, và những roi dây mà trị tội họ.

33. Nhưng Ta sẽ không dời đổi lòng thương xót của Ta đối với người và cũng không làm sai trật sự thành tín của Ta. 34. Ta sẽ không phá vỡ giao ước của Ta, và cũng không thay đổi lời mà môi Ta đã phán. 35. Một khi Ta đã thề bằng sự thánh khiết của Ta thì Ta sẽ không nói dối cùng Ða-vít. 36. Dòng dõi của người sẽ còn đến đời đời, và ngôi người sẽ tồn tại như mặt trời ở trước mặt Ta. 37. Giống như mặt trăng được thiết lập đời đời như là một bằng chứng trung thành trên bầu trời. (Sê-la)

38. Nhưng Chúa đã từ bỏ và gớm ghiếc người, đã nổi giận với người được xức dầu của Ngài. 39. Ngài đã từ bỏ giao ước với tôi tớ của Ngài; Ngài đã hạ vương miện của người xuống đất để nó bị xúc phạm. 40. Ngài đã phá vỡ hàng rào che chở của người và triệt hạ những thành trì của người ra hoang tàn. 41. Tất cả những ai đi ngang qua đều cướp giật của người; người là điều sỉ nhục cho những kẻ lân bang. 42. Ngài đã nâng cánh tay phải của những kẻ thù nghịch của người lên; Ngài đã làm cho tất cả những kẻ thù của người được vui mừng. 43. Ngài cũng đã xoay ngược lưỡi gươm của người, không phù hộ người trong chiến trận. 44. Ngài đã chấm dứt thời huy hoàng của người, đã ném ngôi của người xuống đất. 45. Ngài đã thu ngắn tuổi thanh xuân của người, và Ngài phủ trên người bằng sự sỉ nhục. (Sê-la)

46. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ ẩn mình cho đến khi nào? Cơn giận của Ngài sẽ cháy như lửa mãi mãi sao? 47. Xin nhớ lại rằng đời con thật ngắn ngủi; các con cái của loài người, mà Ngài đã tạo dựng, thật phù du. 48. Ai là người sống mà không thấy sự chết? Ai có thể cứu linh hồn mình khỏi quyền lực của âm phủ? (Sê-la)

49. Lạy Chúa! Tình thương từ thuở xa xưa, mà Chúa đã dùng sự thành tín thề hứa với Đa-vít, bây giờ ở đâu? 50. Lạy Chúa! Xin nhớ lại sự sỉ nhục của các đầy tớ Ngài, là sự sỉ nhục từ nhiều dân tộc mà con đang gánh chịu trong lòng. 51. Đức Giê-hô-va ôi! Đó là những sỉ nhục mà những kẻ thù của Ngài đã sỉ nhục từng bước của người được Ngài xức dầu.

52. Nguyện Đức Giê-hô-va được chúc tụng đến đời đời! A-men và A-men!


Bản Dịch 1925

1. Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn; Từ đời nầy sang đời kia miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài.
2. Vì tôi đã nói: Sự thương xót sẽ được lập đến đời đời, Trên các từng trời Ngài sẽ lập cho vững bền sự thành tín Ngài.
3. Ta đã lập giao ước cùng kẻ được chọn của ta, Ta đã thề cùng Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, mà rằng:
4. Ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến mãi mãi, Và dựng ngôi ngươi lên cho vững bền đến đời đời.
5. Hỡi Đức Giê-hô-va, các từng trời sẽ ngợi khen phép lạ Ngài; Sự thành tín Ngài cũng sẽ được ngợi khen trong hội các thánh.
6. Vì trên các từng trời, ai sánh được với Đức Giê-hô-va? Trong những con trai kẻ mạnh dạn, ai giống như Đức Giê-hô-va?
7. Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong hội các thánh, Đáng hãi hùng hơn kẻ đứng chầu chung quanh Ngài.
8. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa? Sự thành tín Chúa ở chung quanh Chúa.
9. Chúa cai trị sự kiêu căng của biển: Khi sóng nổi lên, Chúa làm cho nó yên lặng.
10. Chúa đã chà nát Ra-háp khác nào kẻ bị đánh chết, Nhờ cánh tay mạnh mẽ Chúa, Chúa đã tản lạc những kẻ thù nghịch Chúa.
11. Các từng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa; Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa.
12. Phương bắc, phương nam cũng bởi Chúa dựng nên; Tha-bô và Hẹt-môn đều vui mừng vì danh Chúa.
13. Chúa có cánh tay quyền năng, Bàn tay Chúa có sức mạnh, và tay hữu Chúa giơ cao lên.
14. Sự công bình và sự chánh trực là nền của ngôi Chúa; Sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa.
15. Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng! Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa.
16. Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa, Được nhắc cao lên vì sự công bình Chúa.
17. Vì Chúa là sự vinh hiển về sức lực của họ; Nhờ ơn Chúa, sừng chúng tôi sẽ được ngước cao lên.
18. Vì Đức Giê-hô-va là cái khiên của chúng tôi, Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên là Vua chúng tôi.
19. Bấy giờ, trong dị tượng, Chúa có phán cùng người thánh của Chúa, Mà rằng: Ta đã đặt một người mạnh dạn làm kẻ tiếp trợ, Nhắc cao lên một đấng lựa chọn từ trong dân sự.
20. Ta đã gặp Đa-vít, là kẻ tôi tớ ta, Xức cho người bằng dầu thánh ta,
21. Tay ta sẽ nâng đỡ người, Cánh tay ta sẽ làm cho người mạnh mẽ.
22. Kẻ thù nghịch sẽ chẳng hiếp đáp người, Con kẻ ác cũng sẽ không làm khổ sở người được.
23. Ta sẽ đánh đổ kẻ cừu địch người tại trước mặt người. Và cũng đánh hại những kẻ ghét người.
24. Song sự thành tín và sự nhân từ ta sẽ ở cùng người; Nhân danh ta, sừng người sẽ được ngước lên.
25. Ta cũng sẽ đặt tay người trên biển, Và tay hữu người trên các sông.
26. Người sẽ kêu cùng ta rằng: Chúa là Cha tôi, Là Đức Chúa Trời tôi, và là hòn đá về sự cứu rỗi tôi.
27. Lại ta cũng sẽ làm người thành con trưởng nam ta, Vua cao hơn hết các vua trên đất.
28. Ta sẽ dành giữ cho người sự nhân từ ta đến đời đời, Lập cùng người giao ước ta cho vững bền.
29. Ta cũng sẽ làm cho dòng dõi người còn đến đời đời, Và ngôi người còn lâu dài bằng các ngày của trời.
30. Nếu con cháu người bỏ luật pháp ta, Không đi theo mạng lịnh ta,
31. Nếu chúng nó bội nghịch luật lệ ta, Chẳng giữ các điều răn của ta,
32. Thì ta sẽ dùng roi đánh phạt sự vi phạm chúng nó, Và lấy thương tích mà phạt sự gian ác của chúng nó.
33. Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy sự nhân từ ta khỏi người, Và sự thành tín ta cũng sẽ chẳng hết.
34. Ta sẽ không hề bội giao ước ta, Cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta.
35. Ta đã chỉ sự thánh ta mà thề một lần, Cũng sẽ không hề nói dối với Đa-vít:
36. Dòng dõi người sẽ còn đến đời đời, Và ngôi người sẽ còn lâu như mặt trời ở trước mặt ta.
37. Ngôi ấy sẽ được lập vững bền mãi mãi như mặt trăng, Như đấng chứng thành tín tại trên trời vậy.
38. Song Chúa lại từ bỏ, khinh bỉ người, Nổi giận cùng đấng chịu xức dầu của Chúa.
39. Chúa đã gớm ghê giao ước kẻ tôi tớ Chúa, Và quăng mão triều người xuống bụi đất mà làm nó ra phàm.
40. Chúa đã đánh đổ các rào người, Phá những đồn lũy người ra tan nát.
41. Hết thảy kẻ nào đi qua cướp giựt người; Người đã trở nên sự sỉ nhục cho kẻ lân cận mình.
42. Chúa đã nhắc tay cừu địch người cao lên, Làm cho những kẻ thù nghịch người vui vẻ.
43. Phải, Chúa làm cho lưỡi gươm người thối lại, Chẳng có giúp đỡ người đứng nổi trong cơn chiến trận.
44. Chúa đã làm cho sự rực rỡ người mất đi, Ném ngôi người xuống đất,
45. Khiến các ngày đang thì người ra vắn, Và bao phủ người bằng sự sỉ nhục.
46. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ ẩn mình hoài cho đến chừng nào? Cơn giận Ngài sẽ cháy như lửa cho đến bao giờ?
47. Ôi Chúa! xin nhớ lại thì giờ tôi ngắn dường nào: Chúa dựng nên con loài người hư không dường bao!
48. Ai là người sống mà sẽ chẳng thấy sự chết? Ai sẽ cứu linh hồn mình khỏi quyền âm phủ?
49. Hỡi Chúa, sự nhân từ xưa mà Chúa trong sự thành tín mình Đã thề cùng Đa-vít, bây giờ ở đâu?
50. Chúa ôi! xin nhớ lại sự sỉ nhục của các tôi tớ Chúa; Tôi mang trong lòng tôi sự sỉ nhục của các dân lớn,
51. Hỡi Đức Giê-hô-va, tức là sự sỉ nhục mà những kẻ thù nghịch Chúa Đã dùng để sỉ nhục các bước đấng chịu xức dầu của Chúa.
52. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va đến đời đời! A-men! A-men!

Bản Dịch 2011

Giao Ước của CHÚA với Ða-vít và Hoạn Nạn của Dân I-sơ-ra-ên

Giáo huấn ca của Ê-than, con cháu của Ê-xơ-ra

1 Con sẽ ca ngợi lòng thương xót của CHÚA mãi mãi;

Con sẽ dùng miệng con thuật lại cho các thế hệ đến sau biết đức thành tín của Ngài,

2 Vì con đã nói, “Lòng thương xót của Ngài sẽ vững lập đời đời;

Ngài sẽ thiết lập đức thành tín của Ngài trong thiên đàng.”

3 Vì Ngài đã phán, “Ta đã lập một giao ước với kẻ Ta đã chọn;

Ta đã thề với Ða-vít tôi tớ Ta rằng:

4 ‘Ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến đời đời,

Và xây dựng ngôi vua của ngươi suốt mọi thế hệ.’” (Sê-la)

5 CHÚA ôi, thiên đàng sẽ ca ngợi các việc diệu kỳ của Ngài;

Ðức thành tín Ngài sẽ được tán dương trong hội của các thánh.

6 Vì ở trên trời nào ai sánh được với CHÚA chăng?

Trong vòng các con của các đấng quyền năng, có ai giống như CHÚA chăng?

7 Một Ðức Chúa Trời rất đáng kính sợ trong hội đồng các thánh,

Và Ðấng rất đáng hãi hùng đối với những kẻ ở quanh Ngài.

8 Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, nào ai có quyền năng như Ngài chăng?

CHÚA ôi, đức thành tín của Ngài tỏa rạng chung quanh Ngài.

9 Ngài cai trị những cơn cuồng sôi của biển;

Khi các lượn sóng lớn nổi lên, Ngài bắt chúng phải lặng im.

10 Ngài đã đập nát con thủy quái thành một xác chết;

Ngài làm tán loạn quân thù bằng cánh tay quyền năng của Ngài.

11 Trời thuộc về Ngài, đất cũng thuộc về Ngài;

Ngài đã dựng nên chúng và mọi vật trong đó.

12 Phương bắc và phương nam đều do Ngài tạo dựng;

Núi Tha-bô và Núi Hẹt-môn vui mừng ca ngợi danh Ngài.

13 Ngài có một cánh tay quyền năng;

Tay Ngài thật mạnh mẽ, tay phải Ngài được tôn cao.

14 Công chính và công lý đều là nền của ngai Ngài;

Lòng thương xót và đức thành tín hằng đi trước mặt Ngài.

15 Phước thay cho dân nào biết cất tiếng vui vẻ ca ngợi Ngài!

CHÚA ôi, họ bước đi trong ánh sáng của thánh nhan Ngài.

16 Họ vui mừng trong danh Ngài suốt ngày;

Nhờ đức công chính của Ngài, họ được hớn hở luôn luôn,

17 Ngài là vinh hiển của sức mạnh họ;

Và nhờ ơn Ngài, sừng chúng con được ngước cao lên.

18 Vì thuẫn khiên của chúng con thuộc về CHÚA,

Vua của chúng con thuộc về Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.

19 Có lần Ngài đã phán với người thánh của Ngài qua khải tượng,

“Ta đã ban ơn giúp đỡ cho một người dũng lược;

Ta đã lập lên một kẻ Ta chọn từ giữa con dân Ta.

20 Ta đã tìm được Ða-vít, đầy tớ Ta;

Với dầu thánh của Ta, Ta đã xức dầu cho nó.

21 Ðó là người tay Ta sẽ làm cho vững lập;

Ấy là người cánh tay Ta sẽ làm cho mạnh mẽ.

22 Không kẻ thù nào có thể bắt nó phải triều cống vật chi;

Con cái của những kẻ gian ác sẽ không thể làm hại nó.

23 Ta sẽ chà nát những kẻ chống nghịch nó trước mặt nó;

Ta sẽ đánh phạt những kẻ nào ghét nó.

24 Ðức thành tín của Ta và lòng thương xót của Ta sẽ ở với nó;

Nhờ danh Ta sừng nó sẽ ngước cao lên.

25 Ta sẽ đặt tay nó trên biển cả,

Và tay phải nó trên các sông.

26 Nó sẽ gọi Ta rằng, ‘Ngài là Cha của con,

Ðức Chúa Trời của con, và Vầng Ðá cứu rỗi của con.’

27 Ta cũng sẽ làm cho nó thành đứa con đầu lòng của Ta,

Là vua cao trọng nhất trong các vua chúa thế gian.

28 Ta sẽ giữ lòng thương xót của Ta đối với nó đời đời;

Giao ước của Ta sẽ được thiết lập vững vàng với nó.

29 Ta sẽ lập giao ước với con cháu nó mãi mãi;

Rồi ngai của nó sẽ bền lâu như tuổi thọ của thiên đàng.

30 Nếu các con cháu nó lìa bỏ luật pháp Ta,

Và không đi theo các mạng lịnh Ta,

31 Nếu chúng vi phạm các luật lệ Ta và không giữ các điều răn Ta,

32 Ta sẽ dùng roi sửa dạy chúng vì các vi phạm của chúng,

Dùng đòn vọt sửa phạt chúng vì các tội lỗi của chúng.

33 Nhưng Ta sẽ không dời lòng thương xót của Ta khỏi nó,

Hoặc bỏ lòng thành tín của Ta đối với nó.

34 Ta sẽ không vi phạm giao ước của Ta;

Ta cũng không thay đổi lời môi Ta đã phán.

35 Một khi Ta đã lấy đức thánh khiết của Ta mà thề,

Thì Ta sẽ không dối gạt với Ða-vít.

36 Dòng dõi nó sẽ tồn tại đời đời;

Ngai của nó sẽ bền vững như mặt trời hằng ở trước mặt Ta.

37 Nó sẽ được vững lập mãi mãi như mặt trăng,

Một chứng tích muôn đời bền vững trên không gian.” (Sê-la)

38 Thế mà bây giờ Ngài đã hất hủi và loại bỏ người ấy;

Ngài đã giận kẻ được xức dầu của Ngài.

39 Ngài đã xóa bỏ giao ước với tôi tớ Ngài;

Ngài đã vứt vương miện của người ấy xuống đất để nó ra ô uế.

40 Ngài đã phá vỡ mọi tường thành che chở người ấy;

Ngài đã khiến các thành lũy của người ấy trở nên hoang tàn.

41 Tất cả ai qua lại đều cướp giật người ấy;

Người ấy đã thành một cớ nhạo báng cho những kẻ lân bang.

42 Ngài đã nâng cánh tay phải của những kẻ chống người ấy lên;

Ngài đã làm cho mọi kẻ thù của người ấy được vui vẻ.

43 Ngài đã làm cho lưỡi gươm của người ấy đâm ngược trở lại;

Ngài đã không giúp đỡ người ấy khi người ấy ra trận.

44 Ngài đã làm cho thời huy hoàng của người ấy dừng lại;

Ngài đã lật đổ ngai vàng của người ấy xuống đất.

45 Ngài đã khiến tuổi thanh xuân của người ấy ngắn lại;

Ngài đã bao phủ người ấy bằng nhục nhã ê chề. (Sê-la) 

46 Còn bao lâu nữa, CHÚA ôi? Ngài sẽ lánh mặt vĩnh viễn sao?

Cơn giận của Ngài chẳng lẽ cứ như lửa hừng, cháy mãi sao?

47 Xin Ngài nhớ lại rằng đời con thật ngắn ngủi;

Vì cuộc đời mọi người Ngài đã dựng nên thật như mây khói.

48 Có ai làm người mà có thể sống mãi mà không chết chăng?

Có người nào cứu được mình khỏi quyền lực của âm phủ chăng? (Sê-la)

49 Chúa ôi, tình thương của Ngài ngày trước,

Mà Ngài đã lấy đức thành tín của Ngài thề với Ða-vít đâu rồi?

50 Chúa ôi, xin nhớ đến những lời sỉ nhục mà tôi tớ Ngài phải chịu;

Làm sao lòng con có thể mang nổi những lời sỉ nhục mọi dân đã nói?

51 CHÚA ôi, đó là những lời quân thù của Ngài đã sỉ vả,

Tức những lời chúng đã theo sát bước chân người được xức dầu của Ngài để nhục mạ tới cùng.

52 Tôn ngợi CHÚA đời đời vô cùng!

A-men và A-men!

Tài Liệu