Thi Thiên: Chương 38

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C038)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va ôi! xin chớ nổi thạnh nộ mà quở trách tôi, Cũng đừng nóng giận mà sửa phạt tôi.
2. Vì các mũi tên Chúa gắm mình tôi, Và tay Chúa đè nặng trên tôi.
3. Bởi cơn giận Chúa, thịt tôi chẳng nơi nào lành; Tại cớ tội lỗi tôi, xương cốt tôi chẳng được an nghỉ.
4. Vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi; Nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng.
5. Tại cớ khờ dại tôi, Các vết thương tôi thối tha và chảy lở.
6. Tôi bị đau đớn và khòm cúp xuống; Trọn ngày tôi đi buồn thảm;
7. Vì có lửa hừng thiêu đốt cật tôi, Và thịt tôi chẳng nơi nào lành.
8. Tôi mệt nhọc và rêm nhiều quá, Tôi la hét vì cớ lòng tôi bồn chồn.
9. Chúa ôi! các sự ao ước tôi đều ở trước mặt Chúa, Sự rên siếc tôi chẳng giấu Chúa.
10. Lòng tôi hồi hộp, sức tôi mỏn đi; Sự sáng mắt tôi cũng thiếu mất nữa.
11. Các người thương tôi và những bạn tôi đều đứng xa tôi, Còn bà con tôi ở cách xa tôi.
12. Những kẻ tìm giết mạng sống tôi gài bẫy tôi, Kẻ tìm hại tôi nói điều dữ, Và trọn ngày toan sự phỉnh gạt.
13. Nhưng tôi như kẻ điếc, không nghe chi, Như người câm, không mở miệng.
14. Tôi đã trở nên như người không nghe, Như người chẳng có lời đối lại ở trong miệng mình.
15. Vì, Đức Giê-hô-va ôi! tôi để lòng trông cậy nơi Ngài, Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại;
16. Vì tôi có nói rằng: Nguyện chúng nó chớ mừng rỡ vì cớ tôi! Khi chân tôi xiêu tó, chúng nó dấy lên cách kiêu ngạo cùng tôi.
17. Tôi gần sa ngã, Nỗi đau đớn vẫn ở trước mặt tôi;
18. Vì tôi sẽ xưng gian ác tôi ra, Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi.
19. Nhưng kẻ thù nghịch tôi còn sống và mạnh, Các kẻ ghét tôi vô cớ thì nhiều;
20. Còn những kẻ lấy dữ trả lành Cũng là cừu địch tôi, bởi vì tôi theo điều lành.
21. Đức Giê-hô-va ôi! xin chớ lìa bỏ tôi. Đức Chúa Trời tôi ôi! xin chớ cách xa tôi.
22. Chúa ôi! Chúa là sự cứu rỗi tôi, Hãy mau mau đến tiếp trợ tôi.

Bản Dịch 2011

Lời Cầu Nguyện của Người Thống Hối
Thơ của Ða-vít
Ðể làm một của lễ tưởng niệm
1. CHÚA ôi, xin đừng khiển trách con trong khi Ngài nóng giận;
Xin đừng sửa phạt con giữa cơn thịnh nộ của Ngài,
2. Vì các mũi tên của Ngài đã ghim thấu vào con,
Và tay Ngài đã đè nặng trên con.
3. Vì cơn giận của Ngài, thân thể con không chỗ nào lành lặn;
Vì tội lỗi của con, các xương con chẳng cái nào lành mạnh;
4. Vì các tội lỗi của con đã chồng chất cao quá đầu con;
Chúng giống như một gánh nặng, đè nặng quá sức con.
5. Những vết thương của con đã trở nên hôi thối và nung mủ,
Bởi vì con đã ngu dại.
6. Con phải cúi khom và khòm cụp xuống;
Con vừa đi vừa rên rỉ suốt ngày,
7. Vì gan ruột con như bị lửa hừng thiêu đốt,
Da thịt con chẳng còn lành lặn chỗ nào.
8. Con có cảm tưởng như hoàn toàn bị kiệt lực và bị nghiền nát;
Con cứ rên rỉ than van, vì lòng con luôn lo lắng bồn chồn.
9. Chúa ôi, mọi ước nguyện của con đều ở trước mặt Ngài;
Nỗi thở than của con chẳng thể giấu được Ngài.
10. Lòng con luôn hồi hộp; sức lực con tiêu tan;
Ngay cả thị lực của con cũng biến mất.
11. Những người con yêu thương và bạn bè của con đều xa lánh con khi con bị sửa phạt;
Những người bà con của con cũng đứng tránh từ đằng xa.
12. Những kẻ muốn giết con đã gài bẫy để hại mạng sống con;
Những kẻ tìm cách làm tổn thương con trù ẻo con, mong cho con sớm bị tiêu diệt;
Suốt ngày chúng bàn tính những cách để phản bội lọc lừa.
13. Nhưng con, con như người điếc chẳng thèm nghe,
Như người câm chẳng thèm nói.
14. Thật vậy, con giống như một người không nghe không biết;
Miệng con chẳng màng tranh cãi với chúng làm gì.
15. Vì CHÚA ôi, con chỉ trông cậy nơi Ngài mà thôi;
Xin nhậm lời con, lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con.
16. Vì con đã nói, “Chúng sẽ chẳng được vui mừng vì cớ tôi đâu;
Dù chân tôi có trợt, nhưng chúng sẽ chẳng có dịp để lên mình.”
17. Vì con sắp ngã rồi,
Nỗi đau đớn của con hằng ở trước mặt con.
18. Con xưng nhận tội lỗi của con;
Con rất khổ tâm vì tội của con.
19. Những kẻ thù của con hăng say, mạnh bạo, và nhiều thay!
Chúng ghét con thật vô cớ.
20. Chúng là những kẻ lấy điều ác báo đáp cho điều thiện;
Chúng chống đối con, vì con quyết tâm đi theo điều thiện.
21. CHÚA ôi, xin đừng bỏ con;
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin đừng xa cách con.
22. Xin mau mau đến cứu giúp con;
Lạy Chúa, Ðấng Giải Cứu của con.

Tài Liệu