Thi Thiên: Chương 37

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, Cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác.
2. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, Và phải héo như cỏ tươi xanh.
3. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.
4. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.
5. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.
6. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng, Và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ.
7. Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, Hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác.
8. Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.
9. Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt; Còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp.
10. Một chút nữa kẻ ác không còn. Ngươi sẽ xem xét chỗ hắn, thật không còn nữa.
11. Song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp, Và được khoái lạc về bình yên dư dật.
12. Kẻ ác lập mưu nghịch người công bình, Và nghiến răng cùng người.
13. Chúa sẽ chê cười nó, Vì thấy ngày phạt nó hầu đến.
14. Kẻ ác đã rút gươm và giương cung mình, Đặng đánh đổ người khốn cùng và kẻ thiếu thốn, Đặng giết người đi theo sự ngay thẳng.
15. Gươm chúng nó sẽ đâm vào lòng chúng nó, Và cung chúng nó sẽ bị gãy.
16. Của người công bình tuy ít, Còn hơn sự dư dật của nhiều người ác.
17. Vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gãy, Nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công bình.
18. Đức Giê-hô-va biết số ngày kẻ trọn vẹn, Và cơ nghiệp người sẽ còn đến đời đời.
19. Trong thì xấu xa họ không bị hổ thẹn; Trong ngày đói kém họ được no nê.
20. Còn kẻ ác sẽ hư mất, Những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va sẽ như mỡ chiên con: Chúng nó phải đốt tiêu, tan đi như khói.
21. Kẻ ác mượn, mà không trả lại; Còn người công bình làm ơn, và ban cho.
22. Vì người mà Đức Chúa Trời ban phước cho sẽ nhận được đất; Còn kẻ mà Ngài rủa sả sẽ bị diệt đi.
23. Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người:
24. Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.
25. Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, Hay là dòng dõi người đi ăn mày.
26. Hằng ngày người thương xót, và cho mượn; Dòng dõi người được phước.
27. Hãy tránh điều dữ, và làm điều lành, Thì sẽ được ở đời đời.
28. Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, Không từ bỏ người thánh của Ngài; họ được Ngài gìn giữ đời đời: Còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi.
29. Người công bình sẽ nhận được đất, Và ở tại đó đời đời.
30. Miệng người công bình xưng điều khôn ngoan, Và lưỡi người nói sự chánh trực.
31. Luật pháp Đức Chúa Trời người ở trong lòng người; Bước người không hề xiêu tó.
32. Kẻ ác rình rập người công bình, Và tìm giết người.
33. Đức Giê-hô-va không bỏ người trong tay hắn, Cũng chẳng định tội cho người khi người bị đoán xét.
34. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, và giữ theo đường Ngài, Thì Ngài sẽ nâng ngươi khiến để nhận được đất! Khi kẻ ác bị diệt đi, thì ngươi sẽ thấy điều ấy.
35. Tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn, Trải ra như cây xanh tươi mọc nơi cố thổ,
36. Song có người đi qua, kìa, hắn chẳng còn nữa; Tôi tìm hắn, nhưng không gặp.
37. Hãy chăm chú người trọn vẹn, và nhìn xem người ngay thẳng; Vì cuối cùng người hòa bình có phước.
38. Còn các kẻ vi phạm sẽ cùng nhau bị hủy hoại; Sự tương lai kẻ ác sẽ bị diệt đi.
39. Nhưng sự cứu rỗi người công bình do Đức Giê-hô-va mà đến; Ngài là đồn lũy của họ trong thì gian truân.
40. Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải cứu họ; Ngài giải họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, Bởi vì họ đã nương náu mình nơi Ngài.

Bản Dịch 2011

Sự An Ninh của Người Tin Cậy CHÚA

Thơ của Ða-vít

(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)

1 Chớ phiền lòng vì những kẻ làm ác;

Cũng đừng ganh tức vì những kẻ làm chuyện gian tà,

2 Vì chúng sẽ mau héo khô như cỏ dại,

Và sẽ chóng úa tàn như rau dại mới vừa xanh.

3 Hãy tin cậy CHÚA và làm điều lành;

Khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.

4 Hãy vui thỏa trong CHÚA,

Và Ngài sẽ ban cho bạn những điều lòng bạn ao ước.

5 Hãy phó thác đường lối bạn cho CHÚA,

Hãy tin cậy Ngài, Ngài sẽ làm thành điều bạn muốn.

6 Ngài sẽ làm cho đức công chính của bạn rạng ngời như ánh sáng,

Và sự trong sạch của bạn lộ ra như giữa trưa.

7 Hãy an tâm trong CHÚA và kiên nhẫn chờ đợi Ngài;

Ðừng phiền lòng vì người khác được may mắn trong đường lối họ,

Hoặc vì họ thực hiện được những mưu ác.

8 Hãy ngưng cơn giận và bỏ sự tức giận đi;

Ðừng bực bội làm gì, vì nuôi giận như thế chỉ dẫn đến việc ác.

9 Phàm kẻ nào làm điều ác ắt sẽ bị diệt mất,

Nhưng ai trông đợi CHÚA sẽ hưởng được đất.

10 Chỉ trong chốc lát thôi, kẻ ác sẽ không còn nữa;

Bạn sẽ tìm kiếm chỗ nó, nhưng nó chẳng còn ở đó nữa.

11 Nhưng người hiền lành sẽ hưởng được đất

Và được vui thỏa trong bình an thịnh vượng dồi dào.

12 Kẻ ác lập mưu hại người ngay lành,

Và nghiến răng chống lại người ấy;

13 Nhưng CHÚA cười nó,

Vì Ngài thấy ngày tàn của nó đến gần.

14 Kẻ ác rút gươm và giương cung để đánh hạ người nghèo nàn và khốn khổ,

Và để giết hại người sống ngay lành;

15 Nhưng gươm của nó sẽ đâm vào lòng nó,

Và cung của nó sẽ gãy cụp làm hai.

16 Những gì người ngay lành có tuy ít ỏi,

Nhưng tốt hơn của cải nhiều của lắm kẻ gian tà.

17 Vì cánh tay của kẻ ác sẽ bị gãy,

Nhưng CHÚA bảo vệ người ngay lành.

18 CHÚA biết những ngày của người thanh liêm trong sạch;

Cơ nghiệp của họ sẽ còn lại đời đời.

19 Họ sẽ không bị hổ thẹn trong thời tai họa;

Trong thời đói kém họ vẫn được no nê.

20 Nhưng kẻ ác sẽ bị chết mất;

Những kẻ thù của CHÚA tựa như sắc đẹp của đồng cỏ;

Chúng bị tan biến như khói tan đi.

21 Kẻ ác vay mượn rồi không trả lại,

Còn người ngay lành cứ rộng rãi ban cho.

22 Vì ai được CHÚA ban phước sẽ hưởng được đất,

Nhưng kẻ nào bị Ngài nguyền rủa sẽ bị diệt vong.

23 CHÚA làm cho vững các bước của người tốt,

Vì Ngài ưa thích đường lối của người ấy.

24 Nếu người ấy có vấp, người ấy sẽ không ngã dài,

Vì CHÚA sẽ nắm lấy tay người ấy giữ lại.

25 Trước tôi trẻ, giờ tôi già,

Nhưng tôi chưa thấy người ngay lành nào bị bỏ,

Hoặc dòng dõi người ấy phải đi ăn mày.

26 Cả đời người ấy cứ làm ơn và cho mượn;

Dòng dõi người ấy trở thành nguồn phước cho nhiều người.

27 Hãy tránh điều ác và làm điều thiện,

Ðể bạn sẽ ở trong xứ mãi mãi.

28 Vì CHÚA yêu thương người công chính;

Ngài không bỏ các thánh đồ của Ngài;

Họ sẽ được bảo vệ đời đời;

Nhưng dòng dõi của kẻ ác sẽ bị diệt vong.

29 Người ngay lành sẽ hưởng được đất,

Và sẽ ở trong đó mãi mãi.

30 Miệng người ngay lành thốt ra sự khôn ngoan;

Lưỡi người ấy nói ra công lý.

31 Luật pháp Ðức Chúa Trời ở trong lòng người ấy;

Các bước chân người ấy sẽ không bị trợt.

32 Kẻ ác rình rập người ngay lành,

Ðể tìm cơ hội giết hại người ấy,

33 Nhưng CHÚA không phó người ấy vào tay nó;

Ngài không để cho người ấy bị kết án khi bị xét xử.

34 Hãy trông cậy CHÚA và hãy giữ theo đường lối Ngài;

Ngài sẽ nhấc nâng bạn lên để bạn hưởng được đất;

Bạn sẽ nhìn thấy rõ khi kẻ ác bị diệt mất.

35 Tôi đã từng thấy một kẻ gian ác có thế lực và bạo tàn;

Nó vùng vẫy dọc ngang như một cây sum suê trong vùng đất tốt;

36 Nhưng nó đã mất sớm, và này, nó chẳng còn nữa;

Tôi đã cố tình tìm kiếm nó nhưng chẳng tìm ra.

37 Hãy để ý người liêm khiết và nhìn xem người ngay thật;

Vì tương lai của người hiếu hòa là bình an thịnh vượng.

38 Nhưng những kẻ tội lỗi đều phải bị diệt vong;

Tương lai của những kẻ gian ác là bị tiêu diệt hoàn toàn.

39 CHÚA ban ơn cứu rỗi cho người ngay lành;

Ngài là sức mạnh của người ấy trong khi gặp khó khăn rắc rối.

40 CHÚA giúp đỡ họ và giải cứu họ;

Ngài giải thoát họ và cứu họ khỏi tay kẻ ác,

Bởi vì họ nương náu nơi Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu