Học Theo Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Học Theo Chúa
  • Lời: Thomas O. Chisholm, 1897
  • Nhạc: William J. Kirkpatrick, 1897
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Học Theo Chúa
1. Học theo gương Jêsus, luôn tha thứ nhân từ
Tràn tuôn sức sống cho nhân thế noi theo
Học theo gương Jêsus, yêu thương mỗi linh hồn
Dẫn đưa quay về Chúa hưởng phước lớn lao.
Điệp Khúc:
Xin được như Jêsus, giống như Cha yêu thương
Viếng thăm người cô đơn, giúp ai nao sờn
Xin nguyện đem hết lòng giúp đỡ cho tha nhân
Đời ta sẽ thỏa vui, phước hạnh muôn phần.
2. Học theo gương Jêsus khi đang lúc đau buồn
Trình dâng trước Chúa Cha bao mối ưu tư
Họ theo gương Jêsus, xin tha thứ cho người
Đã gây bao tội lỗi khiến Chúa gánh thay.
3. Học theo gương Jêsus, ra tay giúp muôn người
Ngày nay vẫn khát khao sông nước vĩnh sinh
Học theo gương Jêsus, xoa tan vết thương lòng
Những ai đang lầm lỡ bước với thế gian.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo