Duy Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Duy Jêsus
  • Lời: C. F. Weigle
  • Nhạc: Charles F. Weigle
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Duy Jêsus
1. Lòng tôi ưa rao Jêsus ra cho mọi người biết Ngài
Vì tôi biết chính Chúa thiết hữu chẳng như một ai
Lòng tôi ưa rao danh Jêsus vì Ngài biến đổi tôi
Thật không ai như Jêsus tôi, chỉ một Ngài thôi.
Điệp Khúc:
Không người giúp đỡ lo chu toàn như Jêsus
Không một thiết hữu nào như là Jêsus
Không người cất lấy bóng tối tăm ô tội ra khỏi tôi
Duy Jêsus giúp đỡ được thôi.
2. Đời tôi đây đi trong ô dơ khi Jêsus kiếm tôi
Lòng tôi chất chứa nỗi thống khổ lẫn ưu phiền thôi
Ngài giơ tay yêu thương che tôi, Ngài là chỗ nghỉ ngơi
Và Ngài luôn đưa tôi đi an ninh khắp mọi nơi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo