Chiến Binh Thập Tự

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chiến Binh Thập Tự
1. Ta cùng hân hoan tiến bước theo Jêsus.
Trên đường thên cung chiến đấu không sờn nao.
Luôn nhờ Jêsus danh tướng muôn đạo binh.
Bài chiến thắng khải hoàn vui hát vang.
Điệp Khúc:
Lên đường lên đường bao khó nguy coi thường.
Jêsus, Jêsus luôn dẫn đưa mọi đường,
Chiến binh thập tự nguyện một lòng tranh đấu.
Cờ chiến thắng vinh diệu dâng Jêsus.
2. Muôn người đang đau đớn sống trong trần gian.
Trong xiềng Sa tan bóng tối vây bọc quanh.
Mau cùng xông ra lính chiến Vua Jêsus.
Truyền bá ơn mua chuộc cho thế nhân.
3. Nương nhờ Jêsus chiến thắng bao tội nhân.
Vui mừng hânhoan trổi khúc khải hoàn ca.
Mong đợi ngày mai Jêsus ban triều thiên.
Cùng Chúa sống muôn đời nơi vĩnh yên.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo