Có Một Lần Chúa Đến

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Có Một Lần Chúa Đến

Lời Việt

Có Một Lần Chúa Đến
1. Có một lần người ơi Giê xu đã đến.
Đến dương trần để khoác áo con người.
Có một lần một lần nào trần gian in dấu chân.
Bước ưu phiền vì ai Giê xu đã đi.
Thật Ngài đã đi qua. Vâng Ngài đã đi.
Lang thang trong đồng hoang cháy khô.
Thật Ngài đã đi. Vâng Ngài đi
Trên biển cả giữa trời bão giông.
Giê xu đã đi. Giê xu đã qua miền đồng núi khô khan.
Miền cỏ cháy mênh mông
Đến từng người đến từng đoàn dân nghèo.
Chúa chữa lành mọi đau sầu.
Giê xu đã qua Giê xu trải qua
Mọi nghèo khó đau thương cùng chia kiếp con người.
2. Có một lần người ơi Giê xu đã đến,
Đến cuộc đời để cất tiếng kêu mời.
Có một lần một lần nào người ơi xin nhớ đi.
Đã một lần Người khuyên anh hãy đến mau.
Thật Ngài đã kêu anh. Vâng Người đã kêu.
Trong đêm khuya hoặc trong buổi mai.
Người còn đứng đây. Vâng Ngài đây
Luôn từng phút trông chờ tiếng anh.
Hỡi anh sao chẳng nghe. Anh ơi có hay lần nào Chúa hy sinh.
Nhận Thập Giá thay anh cứu từng người, cứu toàn cả nhân loại.
Chỉ một lần trả xong rồi. Anh ơi hãy nghe anh ơi.
Hãy mau mở rộng cửa tâm anh một lần tiếp Chúa vào.

Tài Liệu Tham Khảo