Các Dân Tộc Tại Việt Nam

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Các Dân Tộc Được Liệt Kê Chính Thức

 • Ba Na
 • Bố Y
 • Brâu
 • Bru - Vân Kiều
 • Chăm
 • Chơ Ro
 • Chu Ru
 • Chứt
 • Co
 • Cơ Ho
 • Cờ Lao
 • Cơ Tu
 • Cống
 • Dao
 • Ê Đê
 • Gia Rai
 • Giáy
 • Giẻ Triêng
 • Hà Nhì
 • H’Mông
 • Hoa
 • Hrê
 • Kháng
 • Khơ Me (Khmer)
 • Khơ Mú
 • La Chí
 • La Ha
 • La Hủ
 • Lào
 • Lô Lô
 • Lự
 • Mạ
 • Mảng
 • Mnông
 • Mường
 • Ngái
 • Nùng
 • Ơ Đu
 • Pà Thẻn
 • Phù Lá
 • Pu Péo
 • Ra Glai
 • Rơ Măm
 • Sán Chay
 • Sán Dìu
 • Si La
 • Tà Ôi
 • Tày
 • Thái
 • Thổ
 • Việt
 • Xinh Mun
 • Xơ Đăng
 • X’Tiêng

Các Dân Tộc Không Được Liệt Kê Chính Thức

 • Akha
 • Alu
 • Arem
 • Bih
 • Đan Lai
 • Halang
 • Haroi
 • Hung
 • Iu Mien
 • Jeh
 • Kayong
 • Khua
 • Kim Mun
 • Kucong
 • Laghuu
 • Maleng
 • Mantsi
 • Miao, Hua
 • Monom
 • Na-Meo
 • Nguon
 • Pa Di
 • Pacoh
 • Phu Thai
 • Phuong
 • Puoc, Xinh Mun
 • Qabiao
 • Rengao
 • Takua
 • Tà Mun
 • Tai Daeng (Thái Đen)
 • Tai Dam
 • Tai Do
 • Tai Don, White Tai
 • Tai Don, White Tai
 • Tai Lue
 • Tai Nua, Chinese Shan
 • Tai Pao
 • Tai Thanh
 • Tay Sa Pa
 • Tay Tac
 • Thu Lao
 • Todrah
 • Trieng
 • Tsun-Lao
 • Zhuang, Yang
 • Zhuang, Yongnan
 • Zhuang, Zuojiang

Tài Liệu