Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đoàn Y Tế Samari Nhân Lành

“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” Ma-thi-ơ 5:16.

Tổ Chức

Good Samaritan Medical Dental Ministry là một giáo vụ y tế, được gọi trong tiếng Việt là Đoàn Y Tế Samari Nhân Lành. Tên gọi của đoàn được đặt dựa vào câu chuyện Đức Chúa Giê-xu đã kể trong Phúc Âm Lu-ca chương 10:24-37.

Thành Lập

Đoàn Y Tế Samari Nhân Lành bắt đầu hoạt vào năm 1999 với một phòng thuốc nhỏ miễn phí tại Việt Nam. Năm 2000, Đoàn được chính thức thành lập bởi Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hoạt động của Đoàn Y Tế được trao cho Đoàn Thanh Niên Tin Lành Giám Lý Việt Nam thực hiện.

Mùa hè năm 2000, Bác sĩ Đào Đoàn Viên, lúc đó là Đoàn Trưởng của Đoàn Thanh Niên Giám Lý Việt Nam, đã cùng 4 thành viên trong đoàn thực hiện chương trình truyền giáo đầu tiên tại Việt Nam. Trong những năm đầu, các thành viên trong đoàn truyền giáo y tế là những tín hữu Tin Lành Giám Lý. Trong những năm kế tiếp, Đoàn mở rộng cơ hội tham gia cho tín hữu thuộc các giáo phái khác và trở thành một tổ chức Tin Lành liên hệ phái.

Kể từ đó đến nay, Đoàn Y Tế Samari Nhân Lành đã thực hiện 13 chuyến truyền giáo tại Việt Nam. Mỗi năm có khoảng 80 bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y tá và các tình nguyện viên từ Hoa Kỳ sang Việt Nam để chia xẻ tình yêu của Chúa.

Hoạt Động

Hoạt động chính của đoàn là khám bệnh và chữa bệnh cho người dân Việt Nam tại cả ba miền Nam, Trung, Bắc. Mỗi năm trong hai tuần hoạt động của đoàn, có từ 3000 đến 4000 ngàn người được khám và chữa bệnh. Dịch vụ nha khoa và phần lớn các phẩu thuật được thực hiện ngay tại chỗ. Trong những trường hợp bệnh nặng, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện địa phương và các bác sĩ trong đoàn đến đó giải phẩu. Mọi chi phí của việc điều trị do đoàn đảm nhận.

Bên cạnh công tác chữa trị, đoàn đã phối hợp với Đại Học Y Dược Huế tổ chức chương trình huấn luyện chuyên ngành về cấp cứu cho các bác sĩ Việt Nam. Qua sự phối hợp của đoàn, các giáo sư chuyên môn về cấp cứu từ nhiều nơi trên thế giới đã đến Huế để huấn luyện. Tháng 4 năm 2012, Bộ Y Tế Việt Nam đã chính thức giao nhiệm vụ đào tạo khoa cấp cứu cho Đại Học Y Dược Huế. Đây là trường đại học đầu tiên đào tại về chuyên khoa cấp cứu tại Việt Nam.

Dự Án

Đoàn Y Tế Samari Nhân Lành dự định thành lập một bệnh viện tại Việt Nam. Dự án đã được thành lập từ năm 2004. Điều đáng tiếc do những khó khăn tại Việt Nam nên cho đến nay dự án này vẫn chưa được thực hiện.


Tài Liệu