Đặt Niềm Tin Nơi Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Đặt Niềm Tin Nơi Chúa
  • Lời: M. Ledner
  • Nhạc: Michael Ledner
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Đặt Niềm Tin Nơi Chúa
1. Thật Chúa là chốn nương thân
Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn
Dẫu đời sống gian nan
Tâm hồn này nhiều khi héo hắt
Đặt niềm tin nơi Chúa
Vững tin vào Chúa luôn
Hỡi tâm hồn đớn đau
Hy vọng nơi Chúa ta, nơi sức thiêng
2. Dù giữa đời sống hư vong
Lời Chúa là tiếng hoan ca trong lòng
Chúa hằng đến bên tôi
Cho dù nhiều lần tôi hoang mang
Lạc đường trong đêm tối
Tiếng êm dịu nhắc khuyên
Giúp tôi được vững tin
Hy vọng trong Chúa ta
Trong sức thiêng
Đặt niềm tin nơi Chúa.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo