Xuân Về Ngợi Ca Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Shall We Gather at the River
  • Lời: Robert Lowry
  • Nhạc: Robert Lowry

Lời Anh

Shall We Gather at the River
1. Shall we gather at the river,
Where bright angel feet have trod,
With its crystal tide forever
Flowing by the throne of God?
Refrain:
Yes, we’ll gather at the river,
The beautiful, the beautiful river;
Gather with the saints at the river
That flows by the throne of God.
2. On the margin of the river,
Washing up its silver spray,
We will talk and worship ever,
All the happy golden day.
3. Ere we reach the shining river,
Lay we every burden down;
Grace our spirits will deliver,
And provide a robe and crown.
4. At the smiling of the river,
Mirror of the Savior’s face,
Saints, whom death will never sever,
Lift their songs of saving grace.
5. Soon we’ll reach the silver river,
Soon our pilgrimage will cease;
Soon our happy hearts will quiver
With the melody of peace.


Lời Việt

Xuân Về Ngợi Ca Chúa
Lưu Văn Tường
1. Hôm nay Xuân về trên muôn cánh hồng,
Hôm nay Xuân đến trong khung trời thắm,
Hôm nay Xuân về trong tiếng hát vang
Giữa biển đời bão-tố phũ-phàng ...
Ðiệp-Khúc:
Xuân xin chúc cho khắp muôn muôn người
Mùa Xuân mừng-vui, bình-an trong tấm lòng tươi-mới ...
Xuân sang không quên những ơn-phước Chúa trên trời,
Xuân về ngợi-ca Chúa muôn-đời ...
2. Xuân sang bao sầu-đau, bao lỗi-lầm,
Xuân sang bao xót-xa trong đời sống,
Xuân sang bao lầm-than trong kiếp người
Xin chân-thành trao hết cho Ngài ...
3. Xuân nay hy-vọng dâng cao ngút ngàn,
Xuân nay mong đức-tin luôn ngời sáng,
Xuân nay sông tình-yêu xin tuôn-tràn
Xin một lòng vì Chúa Thiên-Ðàng ...


Tài Liệu Tham Khảo