XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Xin Thần Linh Ngự Đến
  • Lời: D. Huntsinger
  • Nhạc: D. Huntsinger
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Xin Thần Linh Ngự Đến
Cầu xin Chúa thánh Ngài mau đến trong nơi thánh này
Cầu xin Chúa thánh Ngài mau đến ngự trên chính tôi
Cầu xin Cha đem phước thiêng cho tâm hồn giờ đây
Lòng khiêm cung dâng lên Chúa nay
Xin ban cho Thánh Linh
Và khiến tôi được lành
Và xin Cha dẫn dắt vào lời Ngài trong Kinh Thánh
Cầu xin Chúa thánh, Ngài mau đến trong nơi thánh này
Lòng khiêm cung dâng lên Chúa nay

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo