XIN THẦN LINH ĐẾN

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Xin Thần Linh Đến
  • Lời: Nguyễn Đình Thôn
  • Nhạc: Nguyễn Đình Thôn
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Xin Thần Linh Đến
Từ cõi lòng sâu thẳm
Con xin Thần Linh Chúa
Hiện diện đầy vinh hiển trong lòng này
Nguyện Thần Ngài tuôn đổ
Làm mọi lòng tươi mới
Lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu
Điệp Khúc:
Lạy Chúa, chúng con khẩn thiết xin Ngài đến
Ban nước sống tưới mát chúng con
Đưa hồn linh chúng con đến với Cha
Hỡi Chúa, xin Chúa khiến cho mỗi lòng hiệp nhất
Đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan
Đến với Chúa với tấm lòng biết ơn

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo