VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Vào Cửa Ngài Với Lời Cảm Tạ
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Vào Cửa Ngài Với Lời Cảm Tạ
Vào đây ca khen trong hành lang Chúa ta
Cùng đến các cửa Ngài bằng lời cám ơn
Vào đây ca khen trong hành lang Chúa ta
Cùng đến các cửa Ngài bằng lời cám ơn
Lòng hớn hở vui mừng, trong Ngài Đấng sáng tạo
Lòng hớn hở vui mừng, trong danh Cha Vua chí cao
Lòng hớn hở vui mừng, trong Ngài Đấng sáng tạo
Lòng hớn hở vui mừng, nguyện trọn đời luôn chúc tôn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo