Trao Ngài Mọi Ước Mơ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Tựa đề: Trao Ngài Mọi Ước Mơ
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Trao Ngài Mọi Ước Mơ
1. Thập giá Giê su chịu chết
Gánh hết muôn tội tình bao đau đớn
Gô-gô-tha xưa ghi dấu Chúa chết thay ta
Ơn cứu vô lường
Giờ đây nhìn lên thập giá
Nhớ Chúa xưa mang thay tội nhân thế
Cầu xin Cha nhân ái
Cứu vớt sanh linh hư mất trong xiềng xích ma quyền
Có Chúa phước ơn thay mới tâm này
Ước muốn, lắng lo không chút nghi ngờ
Có Chúa trong ta
Mọi lối trong đời, trong đường yêu thương công chính
Từng bước cùng Chúa tiến tới khắp lối
Chúa ban bình an, tươi vui cõi lòng
Tình Chúa láng lai cao sâu thứ tha muôn tội
Hằng ngày Ngài ban thêm sức tuyệt vời


2. Cuộc sống đầy bao phiền não
Chất chứa trong lòng lo âu bối rối
Tìm nơi đâu kiếm được thỏa vui cho tâm linh
Tan biến ưu sầu
Nào ai lòng thấy buồn chán
Kíp đến xin Giê-xu ngự cai quản
Mọi đau thương tan biến
Khi có Giê xu thay mới cõi lòng trắng trong
Tràn ngập niềm vui không vương lo toan
Khi trao Ngài bao đam mê ước vọng
Đời tươi đẹp mãi có Chúa dẫn dắt
Giữ ta trong đường yêu thương công chính
Tiến bước chung đường
Tay Chúa đưa tôi
Chan chứa an vui
Có Chúa trong ta
Ôi ơn cao sâu
Cha ban cho ta
Sức thiêng bao la, phước ơn tuyệt vời
Tài Liệu Tham Khảo