Trao Cho Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Trao Cho Chúa
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Trao Cho Chúa
Nguyện trao bao mối lo cho Jê-sus
Nguyện hiến Ngài bao gánh nặng nề của tâm hồn này.
Rồi khi bước đi dường không lối ra, cuộc sống quay cuồng
Thì con xin dâng hết lên Cha toàn năng
Thì con xin dâng hết lên Cha toàn năng.

Tài Liệu Tham Khảo