Toàn Thế Giới Ca Ngợi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Let All the World in Every Corner Sing
  • Lời: George Herbert (1633)
  • Nhạc: Basil Harwood (1859-1949)

Lời Anh

Let All the World in Every Corner Sing
1. Let all the world in ev-ery cor-ner sing:
"My God and King!"
The heav'ns are not to high,
His praise may thi-ther fly;
The earth is not too low,
His prais-es there may grow.
Let all the world in ev-ery cor-ner sing:
"My God and King!"
2. Let all the world in ev-ery cor-ner sing:
"My God and King!"
The Church with psalms must shout,
No door can keep them out;
But, a-bove all, the heart
Must bear the long-est part.
Let all the world in ev-ery cor-ner sing:
"My God and King!"

Lời Việt

Toàn Thế Giới Ca Ngợi
Lời Việt: Lê Vĩnh Thạch
1. Nào toàn thế giới,
Cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa quyền thế
Tiếng ca vang dội thinh không,
Vút bay lên tận mây cao;
Xuống sâu sâu tận đáy vực,
Tiếng ca danh Ngài trổi dậy.
Nào toàn thế giới, cùng nhau cất tiếng ca ngợi,
Thiên Chúa là Vua.
2. Nào toàn thế giới,
Cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa quyền thế
Thánh dân chung giọng ca vang,
Chẳng ai ngăn chận hân hoan;
Nhưng trong hòa điệu hát mừng,
Cả tâm hồn đều rung động.
Nào toàn thế giới, cùng nhau cất tiếng ca ngợi
Thiên Chúa là Vua.

Tài Liệu Tham Khảo