Tiếng Gõ Cửa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Tiếng Gõ Cửa
  • Nhạc: Trần Thượng Trí

Lời:

Tiếng Gõ Cửa
Giữa trời khuya ai đi ngoài thềm
Gió lùa qua tôi nghe tiếng Chúa:
Ôi đầu Ta ướt đầm sương móc,
Lọn tóc Ta thấm giọt ban đêm.
Ta tìm con qua bao dặm đường
Ta gọi con Ta đợi mong con
Hãy mở cửa cho Ta!
Hãy mở cửa cho Ta!
Ôi loài chim nương mình trong tổ
Chồn cáo kia ẩn đụt trong hang
Nhưng còn Ta không nơi gối đầu
Ta tìm con sương lạnh đêm thâu
Con xin, xin Chúa xót thương,
Tim con lạnh lùng, cô đơn bần cùng,
Đói rách lõa lồ, có mắt mà mù, giữa đời bơ vơ.
Jê-sus xin Chúa Cứu con,
Huyết Chúa cứu người, xóa hết mỗi tội, lòng được trong trắng.
Tâm con vui mừng đời con an ninh,
Con mừng đời được bình an,
Xin Chúa ngự vào trong tâm con đây,
Xin Chúa ngự vào ngự vào lòng con.

Tài Liệu Tham Khảo