Tiến Bước Với Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Tựa đề: Tiến Bước Với Chúa
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Tiến Bước Với Chúa
Ta đâu bơ vơ trong cuộc đời đầy bão tố
Ta đâu cô đơn giữa dòng đời lắm đau thương!
Chúa hằng êm phán nhắc khuyên
Con đừng sợ lo, xao xuyến
Có Chúa bước chung đường
Dẫn dắt suốt đêm trường
Thuyền đời Ngài đưa lái
Tâm ta yên vui
Khi nhìn Giê-xu tiến tới
Nào còn sợ lo trước muôn giông tố thét gào
Noi dấu chơn Chúa bương tới
Đồng hành cùng Chúa mọi lối
Đời mình dựa nương nơi Chúa
Vững ta không sợ lo
Tiến bước theo Ngài
Hồi thơ thới hỷ hân
Nắm chắc tay Ngài
Hồi cùng khốn gian nan
Hãy ngắm xem Ngài
Giờ thử thách vây quanh
Sống với Giê-xu
Hồi vui khi buồn chán
Ta đâu bơ vơ, trong cuộc đời đầy bão tố
Ta đâu cô đơn, giữa cuộc đời lắm đau thương
Noi dấu chơn Chúa bương tới
Đồng hành cùng Chúa mọi lối
Đời mình dựa nương nơi Chúa
Vững ta không sợ lo

Tài Liệu Tham Khảo