Thi Thiên 90

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Thi Thiên 90
  • Lời: Vũ Đức Nghiêm
  • Nhạc: Vũ Đức Nghiêm

Lời Việt

Thi Thiên 90
Lạy Chúa từ đời này qua đời kia,
Chúa là nơi ở của chúng con.
Từ trước khi núi non chưa sanh ra.
Trời đất và thế gian chưa dựng nên.
Từ ngàn năm trước vô cùng từ nay cho đến đời đời.
Chúa ngự các từng trời.
Lạy Chúa từ đời này qua đời kia,
Chúa là nơi ở của chúng con.
Từ trước khi núi non chưa sanh ra.
Trời đất và thế gian chưa dựng nên.
Từ ngàn năm trước vô cùng từ nay cho đến đời đời.
Chúa là Đức Chúa Trời.
Chúa khiến loài người trở về bụi tro và phán rằng
Hỡi con cái loài người hãy trở lại, hãy trở lại.
Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua
Khác nào ngày hôm qua qua đi rồi.
Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua
Khác nào ngày hôm qua qua đi rồi.
Giống như một canh của đêm.
Giống như một canh ban đêm.
Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua
Khác nào ngày hôm qua qua đi rồi.
Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua
Khác nào ngày hôm qua qua đi rồi.
Giống như một canh của đêm.
Giống như một canh ban đêm.
Chúa làm chúng nó trôi đi,
Chúa làm chúng nó trôi đi,
Như nước chảy cuồn cuộn,
Như nước chảy cuồn cuộn.
Chúng khác nào một giấc ngủ say.
Chúa làm chúng nó trôi đi,
Chúa làm chúng nó trôi đi,
Như nước chảy cuồn cuộn,
Như nước chảy cuồn cuộn.
Chúng khác nào một giấc ngủ say.
Ban mai giống như cây cỏ xanh tươi.
Sáng ngày nở hoa dâng hương thơm ngát.
Đến chiều người ta ngắt nó và nó héo.
Hoa đẹp xinh tươi nay đã héo khô rồi.
Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa.
Ngài đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa.
Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa.
Ngài đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Ngài.
Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi.
Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi.
Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi.
Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi.
Năm chúng tôi tan mất như hơi thở.
Tuổi tác chúng tôi đến được bảy mươi.
Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi.
Song sự kêu căng bất quá là lao khổ là lao khổ và buồn rầu.
Vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi.
Vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi.
Vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi.
Vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi.
Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi.
Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi.
Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi.
Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi.
Vì một ngàn năm trước mắt Chúa
Khác nào ngày hôm qua
Khác nào ngày hôm qua qua đi rồi.
Vì một ngàn năm trước mắt Chúa
Khác nào ngày hôm qua
Khác nào ngày hôm qua qua đi rồi.
Giống như một canh của đêm.
Giống như một canh ban đêm.
Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con.
Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con.
Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.
Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.
Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con.
Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con.
Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.
Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.
Lạy Đức Giê-hô-va xin hãy trở lại,
Cho đến chừng nào, cho đến chừng nào.
Xin đổi lòng về tội ác của chúng con.
Lạy Đức Giê-hô-va xin hãy trở lại,
Cho đến chừng nào, cho đến chừng nào.
Xin đổi lòng về tội ác tôi tớ Ngài.
Xin Chúa cho chúng con buổi sáng được thỏa lòng về sự nhân từ Chúa để trọn đời chúng con sẽ hát vui mừng.
Xin Chúa cho chúng con buổi sáng được thỏa lòng về sự nhân từ Chúa để trọn đời chúng con sẽ hát vui mừng.
Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng trong ngày hoạn nạn.
Tùy theo tháng năm chúng con đã thấy tai họa.
Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng trong ngày hoạn nạn.
Cầu xin Chúa làm vững công việc tay chúng con.
Lạy Chúa từ đời này qua đời kia,
Chúa là nơi ở của chúng con.
Từ trước khi núi non chưa sanh ra.
Trời đất và thế gian chưa dựng nên.
Từ ngàn năm trước vô cùng từ nay cho đến đời đời.
Chúa ngự các từng trời.
Lạy Chúa từ đời này qua đời kia,
Chúa là nơi ở của chúng con.
Từ trước khi núi non chưa sanh ra.
Trời đất và thế gian chưa dựng nên.
Từ ngàn năm trước vô cùng từ nay cho đến đời đời.
Chúa ngự các từng trời.
A-lê-lu-gia. A-men.

Tài Liệu Tham Khảo