Thi Thiên 86

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hear O Lord
  • Lời: Tom & Dori Howard
  • Nhạc: Tom & Dori Howard

Lời Anh

Hear O Lord
Hear, O Lord, and answer,
I am poor and needy,
Guard my life for I am devoted to You.
Hear my prayer, O Lord, and my cry for mercy,
In this day of trouble I will call to You.
Teach me, O Lord, I will walk in Your truth,
Give me an undivided heart.
Nation You've made will worship You,
for You alone are the living God.
I will praise You,
I will praise You,
Glorify Your name, O Lord.
I will praise You,
I will praise You,
Glorify Your name, O Lord.

Lời Việt

Thi Thiên 86 - Lời Việt: Trần Huy Khanh
Cha ơi, xin hãy lắng nghe
Nhậm lời, vì con khốn cùng
Bảo vệ hồn linh con
Đời con hiến dâng Ngài đây
Xin Cha yêu nghe tiếng
Vì nhiều lần con khóc thầm
Và giòng lệ tuôn rơi
Ngập trong đôi mắt nguyện cầu
Giúp con theo Ngài và cho con gần bên Chúa
Khiến tâm linh con được trắng trong hơn
Hết tâm linh này thờ tôn chiêm ngưỡng
Đấng Cha yêu thương, Vua Chủ Tể oai quyền
Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng
Lấy hết tâm hồn ca ngợi Thiên Chúa
Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng
Lấy hết tâm thần tôn thờ Ngài
Nghiêng tai nghe! Hãy lắng nghe!
Chúa ơi! Nhậm lời con nguyện cầu.

Tài Liệu Tham Khảo